Maatregelen in verband met het Coronavirus

Geachte relatie,

Bij Jorritsma Bouw zien wij de noodzaak tot het nemen van maatregelen in verband met het Coronavirus. Als onderdeel van de Nederlandse maatschappij moeten we de verantwoordelijkheid nemen om er alles aan te doen dit virus in te dammen.

Als gevolg van de recente ontwikkelingen hebben wij een crisisteam geformeerd. Dit team komt dagelijks bijeen en volgt ontwikkelingen op de voet. Daar waar nodig worden wijzigingen doorgevoerd in het beleid, die uiteraard worden gecommuniceerd.

De gezondheid van onze klanten en medewerkers hebben bij ons de hoogste prioriteit. Daarom hebben wij de volgende maatregelen getroffen om de risico’s voor hen te minimaliseren:

  • Wij volgen de aanbevolen maatregelen van het RIVM.
  • Externe afspraken zullen daar waar mogelijk worden verplaatst en eventueel op andere wijze worden georganiseerd.
  • Werkzaamheden op projecten worden vooralsnog voortgezet. Uitzondering hierop zijn (op dit moment) binnenwerkzaamheden in relatie tot bewoonde situaties, tenzij hierover andere afspraken gemaakt zijn met onze opdrachtgevers.
  • Wij houden op de bouwplaats zoveel mogelijk afstand van anderen (minimaal 1,5 meter).
  • Indien nodig worden de pauzes verspreid gehouden.
  • De werkplekken en sanitaire voorzieningen worden frequenter schoon gemaakt.

Voor vragen zijn wij telefonisch bereikbaar op 0515-578200.

Voor meer info kunt u onderstaande sites raadplegen:
www.rivm.nl
www.rijksoverheid.nl

Tot slot wensen wij iedereen heel veel sterkte toe in deze bijzondere tijden. Wij zullen u blijven informeren over de ontwikkelingen bij Jorritsma Bouw BV.

Met vriendelijke groet,
Jorritsma Bouw BV