10
  • Gemeente Smallingerland
  • UTILITEIT
  • Nieuwbouw
  • Duurzaam
  • Rottevalle

Op 9 maart is de eerste paal geslagen voor het nieuwe MFC in Rottevalle en zijn we officieel gestart met de bouw van deze duurzame accommodatie. Een gebouw ‘van het dorp zelf’; er is een grote betrokkenheid bij de voorbereiding en de uitvoering van het MFC. In het nieuwe pand komen de basisschool, het dorpshuis, de jeugdsoos,  de peuterspeelzaal en de naschoolse opvang.

  • Gemeente Smallingerland
  • UTILITEIT
  • Nieuwbouw
  • Duurzaam
  • Rottevalle