20 woningen Besto-terrein, Zwartsluis

Op het voormalige Besto-terrein in Zwartsluis realiseert Jorritsma Bouw in twee fasen twintig sociale huurwoningen voor Wetland Wonen. Dit bouwproject wordt Design & Build uitgevoerd. Daarvoor werkt Jorritsma Bouw nauw samen met onder meer TWA Architecten, Jansen Wesselink, Nieman Groep raadgevende ingenieurs en installatiegroep Breman.

Bij het ontwerp is rekening gehouden met de onderhoudslast voor de toekomst. De woningen hebben een minimale levensduur van vijftig jaar; voor die periode maakte Jorritsma Bouw voor de opdrachtgever een overzicht van het te verwachten onderhoud. De totale bouwperiode zal 26 weken beslaan.

Bouwplaats

De woningen worden gebouwd aan de rand van Zwartsluis. Omwonenden zijn middels een brief op de hoogte gesteld van de werkzaamheden. Omdat er geboord is in plaats van geheid, hebben zij weinig geluidshinder ondervonden. Jorritsma Bouw situeerde de toegang van de bouwplaats opzettelijk aan de doorgaande weg. Dit om de overlast voor omwonenden van aan- en afrijdend bouwverkeer zoveel mogelijk te beperken.

Fundering

De bouwlocatie bevindt zich op een plaats waar voorheen de Besto-fabriek stond. Bij het grondwerk stuitten we op een betonblok van 3x1x1 meter, dat moest worden uitgegraven. Dit blok is met behulp van een kraan uit de bouwput gehaald.

Voor de fundering van de woningen is 84 m3 beton gestort. De bouwplaats bevindt zich op veengrond, niet de gemakkelijkste grondsoort om op te bouwen. Om ook de doorgaande weg enigszins te ontlasten heeft Jorritsma Bouw daarom een extra bouwweg aangelegd. In de laatste week van oktober is de laatste hand gelegd aan de fundering.Lees verder