0

32 woningen Kempenaerstraat, Sint Annaparochie

  • Wonen Noordwest Friesland
  • WONEN
  • Nieuwbouw
  • Design en build
  • Sint Annaparochie

Een voordeel van een design & build (UAV-GC) proces is dat we de beste bouwmethode bepalen. Er ontstaat dan een strategische visie met een betere bouwtijd, lagere faalkosten en hogere kwaliteit. Zoals bij de 32 woningen die wij in Sint Annaparochie realiseren.

UAV-GC = teamwork
Jorritsma Bouw zorgt dat de opdrachtgever in het voortraject en tijdens de uitvoering betrokken blijft bij de realisatie van de woningen. In het voortraject maken we een toetsings- en acceptatieplan.  Hiermee geven wij inzicht in de wijze waarop wij alles uitvoeren. We maken daarbij gebruik van Systems Engineering (SE). Dit is een manier om alle informatie effectief en inzichtelijk te registreren. Het is een geïntegreerde proces- en administratie-ondersteunende tool die complexe raakvlakken inzichtelijk maakt voor de opdrachtgever. In de digitale omgeving worden alle wensen en eisen vanuit de vraagspecificatie opgeslagen en gekoppeld aan de verschillende gebouwdelen. Met deze werkwijze geven wij objectief en duidelijk weer dat de woningen voldoen aan de eisen in de overeenkomst.

Tijdens de uitvoering kan Woningcorporatie Wonen Noordwest Friesland alle kwaliteitscontroles volgen in onze digitale omgeving ED Controls. De opdrachtgever woont bovendien alle afstemmingsoverleggen bij. Deze werkmethode voorkomt miscommunicatie en zorgt voor samenhang tussen programma van eisen, verwachtingen en uitvoering.

Voortgang
We hebben een realistische planning gemaakt. Doordachte maatregelen voorkomen vertragingen door onwerkbare dagen. In de afgelopen maand hebben we extreem veel neerslag gehad. We hebben daarom onder andere besloten om tijdelijke dakbedekkingen en goten aan te leggen om toch door te kunnen werken. Dit zijn weloverwogen keuzes die we maken om de continuïteit in de planning richting opdrachtgever, onderaannemers en leveranciers te kunnen waarborgen.

Het eerste blok van vier woningen bevindt zich in de afbouwfase. Alle 32 woningen – zowel gezins- als levensloopbestendige woningen – worden in het voorjaar gefaseerd opgeleverd. Voor ons design en build team is het een compliment dat er meer dan 120 aanmeldingen zijn van potentiële huurders voor ons ontwerp. Alle huizen zijn inmiddels toegewezen. In het voorjaar zal de gemeente beginnen met het herinrichten van de omliggende wegen. Zo ontstaat er in Sint Annaparochie een compleet nieuwe buurt met een prachtige uitstraling.

  • Wonen Noordwest Friesland
  • WONEN
  • Nieuwbouw
  • Design en build
  • Sint Annaparochie