Projecten

43 woningen De Bouwen, Drachten

Opdrachtgever: WoonFriesland, Grou

Vandaag zijn aan de Bouwen in Drachten 37 duurzame woningen voor WoonFriesland opgeleverd. Wij bouwden hier in een woonwijk. Bij dit soort projecten kiezen we ervoor om ons aan te sluiten bij de Bewuste Bouwer. Dit heeft geresulteerd in maatschappelijk omgevingsmanagement. Vanuit de woonwijk is er geen enkele klacht ontvangen.