9

Na de afronding van het planmatig onderhoud aan 60 woningen in Harlingen voor De Bouwvereniging hebben we drie bijzondere historische gevelstenen teruggeplaatst. De gevelstenen zijn door Wiebren van Zandbergen gerestaureerd.

Eerste steen St. Annahof, 1867
Een medewerker van Van der Weerd Installatietechniek vond in zijn tuin in Holwerd een 12 cm dikke natuurstenen plaat. De plaat was smerig en de tekst die erop stond erg onduidelijk. Het enige wat hij vaag kon lezen was de naam ‘Jorna’. Hij belde zijn collega met dezelfde achternaam, met de vraag of hij belang had bij deze steen. Deze heeft vervolgens contact gezocht met woningstichting De Bouwvereniging en Vereniging Oud Harlingen. Na onderzoek door Vereniging Oud Harlingen bleek dit de ‘eerste steen’ te zijn die in 1867 is geplaatst in de gevel van het toenmalige Sint Annagesticht. Na 153 jaar is de gevelsteen gerestaureerd en door ons weer teruggeplaatst in de gevel van het nog bestaande gedeelte van de St. Annahof in Harlingen.

Eerste steen Fa. Smeding, 1924
De eerste steen uit 1924 van de vroegere Stoomvetsmelterij Smeding is terug in de zijgevel van Weverstraat 10. Vanaf 1915 handelden in dit gedeelte van de stad de gebroeders Hendrik en Egbert Smeding in spijsvetten. Hun handel nam toe en de verwerkingsmogelijkheden werden ontoereikend. Daarom werd een nieuwe vetsmelterij met ketelhuis, koelruimte en opslagcapaciteit gebouwd. De eerste steen van dit gebouw is op 10 april 1924 geplaatst door Jogchem en Hendrik Smeding in de muur van de expeditieruimte. Op deze locatie in de Weverstraat staan nu huizen. Henk Smeding Jzn. schonk de gevelsteen om deze te laten restaureren en herplaatsen.

Gevelsteen Leeuw, 1658
Eeuwenlang sierde deze gevelsteen een grote hof van Riemer Jurjens Wijngaarden, tussen de Kerkpoortstraat en de dwinger (Zuiderbolwerk). De steen is nu gerestaureerd en in het St. Annahof geplaatst. Rechtsboven op de steen is het jaartal 1658 te lezen. De letters R.I.W. staan voor Riemer Jurjens Wijngaarden, een ‘medevroedschap en hopman colonel’ die op deze plek in de stad rond 1660 al een ‘hof’ had. Her en der in de binnenstad had hij andere bezittingen, zoals op de Heiligeweg en in de Hofstraat.

Deze steen wordt op 9 december feestelijk onthuld. Naast de gevelsteen komt een bordje met de geschiedenis van het St. Anna Klooster.