9

Voor zorginstelling Philadelphia realiseert Jorritsma Bouw in Sneek (Marsdiep) een gebouw met 48 zorgappartementen voor mensen met een verstandelijke beperking. Wij verwierven deze opdracht via een onderhandse aanbesteding en treden op als hoofdaannemer.

Minder fases, kortere bouwtijd
De aanbesteding wonnen we op prijs, op basis van het aangeleverde bestek. Na gunning hebben we in overleg met Philadelphia gekeken of het project nog efficiënter en duurzamer kon worden opgezet. Door de dagbesteding tijdelijk elders te huisvesten, konden we het project terugbrengen naar één bouwfase. Voor zowel bouwtijd als bouwkosten betekent dit een aanzienlijk besparing. Maar ook met het oog op de cliënten verdient een korte bouwtijd de voorkeur; zij worden dan minder langdurig belast. Om Philadelphia zoveel mogelijk te ontzorgen, regelden wij voor hen de vergunningsaanvragen.

Duurzamer én voordeliger
Winst halen we ook door het betrekken van de juiste co-makers, waaronder installatiebureau ITTB. In overleg met hen konden we ook op installatietechnisch gebied een aantal voorstellen doen die voor de opdrachtgever prijstechnisch voordelig uitpakken en bovendien het milieu minder belasten. We kozen voor all electric. De kosten worden onder meer gedrukt omdat voor duurzame installaties diverse subsidies kunnen worden aangevraagd. Door hiervan gebruik te maken, kunnen we het aantal PV-panelen uitbreiden en een energiezuinige Ecolution warmtepomp plaatsen. Voor de collectieve gebieden in het gebouw passen we een luchtwarmtepomp toe. Voor Philadelphia levert deze combinatie van maatregelen een flinke besparing op in de exploitatie.