Aanbouw voor Drachtster Lyceum

Bouw gaat door tijdens zomervakantie

Het Drachtster Lyceum groeit uit haar jasje. Daarom is 23 juli gestart met de realisatie van een aanbouw. De school maakt een sterke groei van het aantal leerlingen door. Het nieuwe schoolgebouw is gerealiseerd voor ongeveer 1100 leerlingen, terwijl het komende schooljaar zo’n 1350 leerlingen staan ingeschreven. Medio 2010 werden daarom al zes semi-permanente lokalen tijdelijk bij de school geplaatst. Bovendien wordt er voor het schooljaar 2013-2014 nog eens een groei verwacht tot maximaal 1450 leerlingen. De kosten van de aanbouw bedragen ongeveer 2 miljoen euro. De gemeente Smallingerland draagt daaraan € 1,8 miljoen bij.

In eerste instantie was het de bedoeling om meer lokalen te bouwen, maar gedurende het aanloopproces is men tot andere inzichten gekomen. Uiteindelijk is gekozen voor de realisatie van een grote mediatheek annex studieruimte. Deze komt tussen twee bestaande vleugels van het schoolgebouw en is ontworpen in de sfeer van een oranjerie (een halfopen tuinhuis of overdekt terras). De van binnen zichtbare constructie van de nieuwbouw zal prominent aanwezig zijn en wordt in eikenhout uitgevoerd.

Jorritsma Bouw Drachten en Lammerink Installatiebedrijf proberen tijdens de zomervakantie een groot deel van de ruwbouw te realiseren, zodat de overlast voor de leerlingen bij de start van het nieuwe schooljaar kan worden beperkt. Uiteraard probeert de school ook de overlast voor de omwonenden zo beperkt mogelijk te houden. Na de kerstvakantie hoopt de school de nieuwe aanbouw in gebruik te kunnen nemen.

Bron; www.smallingerland.nl