10

Kunstlinie Almere Flevoland, Almere

  • Gemeente Almere
  • UTILITEIT
  • Onderhoud
  • Almere

In het gebouw van de Kunstlinie Almere Flevoland (KAF) moesten verschillende culturele organisaties onder één dak worden gebracht. Het was de bedoeling om in het pand theater, exposities en educatie-aanbod te combineren. Om dit te bereiken, moest het gebouw ingrijpend worden aangepast. Jorritsma Bouw werd met enkele andere bedrijven gevraagd een aanbieding te maken en kreeg het werk gegund op basis van prijs.

Alternatieven
Bij onze aanbieding schreven we een Plan van Aanpak, met daarbij een planning en een bestek waarin we ook een aantal alternatieven hebben opgenomen. Door zorgvuldig calculeren kwamen we tot een aantal goede alternatieven en maakten we inzichtelijk hoe we die met de co-partners konden uitwerken.

  • Gemeente Almere
  • UTILITEIT
  • Onderhoud
  • Almere