Gestart met binnenwerkzaamheden!

We zijn klaar met de buitenonderhoudswerkzaamheden van de 123 woningen Spitael in Drachten en gaan starten met de binnenwerkzaamheden! Als vaste ond...

Lees Meer

De palen in Woltersum zijn geslagen!

Lees Meer

Gezamenlijk werken aan een prachtig resultaat

Lees Meer

Een bouwplaats is geen wereld op zich

We liggen mooi op schema met de bouw van de 37 appartementen in Hilversum. We bouwen hier als het ware ‘op een postzegel’; tussen bestaande bebo...

Lees Meer

We zijn de lucht in!

Lees Meer

Kijk- en meetmoment in Ten Post

Lees Meer

Mooi eindresultaat met zeer betrokken bewoners

Vandaag was er een feestje in de Molukse wijk in Groningen. We hebben het groot onderhoud aan 49 woningen in deze wijk afgerond. We hebben heel pret...

Lees Meer

We laten de bewoners tevreden achter

Lees Meer

Een kers op de taart!

Lees Meer

Bouwteamovereenkomst getekend van 6 recreatiewoningen in Hemelum

We hebben de bouwteamovereenkomst getekend  voor de realisatie van 6 recreatiewoningen in Hemelum. We bouwen deze woningen samen met zoveel mogelij...

Lees Meer