Certificaat Veiligheidsladder trede 3 overhandigd

Jorritsma Bouw heeft op dinsdag 13 juli het certificaat voor het behalen van trede 3 op de Veiligheidsladder ontvangen. Het certificaat werd uitgereikt door Cock van Zwienen, algemeen directeur van EBN Certification. De uitreiking vond plaats bij de nieuwe Albert Heijn Supermarkt in Lemmer. Dit is één van de projecten die bezocht werd tijdens de audits.

Het certificaat werd in ontvangst genomen door Diederik Damkat (Divisiemanager Industrie en Utiliteit), Marcel Helderman (Hoofduitvoerder nieuwbouw Albert Heijn Lemmer), Maarten van Zwanenburg (KVGM Coördinator) en Jan Smid (Veiligheidskundige).

De Veiligheidsladder
De Veiligheidsladder is een beoordelingsmethode om het veiligheidsbewustzijn in bedrijven te meten. De methode is specifiek ontwikkeld voor sectoren waar de fysieke veiligheid een grote rol speelt, zoals de bouw. De Veiligheidsladder legt de nadruk op het ‘echte’ gedrag van de werknemers. Hierbij wordt niet alleen gekeken naar houding en gedrag van de eigen werknemers, maar bijvoorbeeld ook van ketenpartners op de bouw.  Er wordt ook gekeken naar de cultuur. Met andere woorden; hoe wordt veiligheid beleefd in het gehele proces?

Tijdens de audits zijn een aantal zaken positief opgevallen:

  • Tijdens de gesprekken kwam vaak terug dat Jorritsma Bouw als een zeer sociaal bedrijf wordt gezien, zowel door de eigen werknemers als de ketenpartners.
  • Jorritsma Bouw heeft een actief beleid op het gebied van duurzame inzetbaarheid.
  • Alle divisies en afdelingen zijn actief bezig met continu verbeteren.
  • De wijze waarop uitvoerders gecoacht en begeleid worden. Op dit gebied zijn wij voorloper in de markt!

Jorritsma Bouw is continu bezig met het verhogen van het veiligheidsbewustzijn, zowel van de eigen werknemers als van de ketenpartners. Het behalen van trede 3 op de Veiligheidsladder is een mooie bevestiging dat veiligheid een hoge prioriteit heeft en dat dit ook gedragen wordt door de gehele organisatie. Tevens biedt dit aanknopingspunten voor het verder verbeteren van ons veiligheidsbewustzijn en –gedrag.