10
  • Gemeente Smallingerland
  • UTILITEIT
  • Nieuwbouw
  • Duurzaam
  • Rottevalle

In Paviljoen de Leyen in Rottevalle is op dinsdagmiddag 16 februari 2016 het contract ondertekend voor de bouw van een multifunctioneel centrum (MFC) in dit dorp. Hierbij aanwezig waren wethouder Ron van der Leck namens de gemeente Smallingerland, Reinier Bron van Jorritsma Bouw en Gerhard van der Zee van ITBB. Namens BCN, die het bouwmanagement verzorgt, waren aanwezig Reinier Heijs en Rolf Berends. De laatste zal tijdens het project directiewoordvoerder zijn. Het dorp Rottevalle werd vertegenwoordigd door Atze Bron, namens Dorpsbelang, en Sieger Visser en Joop Mast namens het Dorpshuis.

In het MFC krijgen de samenwerkingsschool, het dorpshuis, de peuterspeelzaal, de kinderdagopvang, de jeugdsoos en de naschoolse opvang onderdak. De wethouder liet weten dat hij als wettelijk vertegenwoordiger weliswaar de ondertekenaar zou zijn, maar dat Rottevalle zelf de feitelijke eigenaar zal worden.

Genoemde partijen zijn bijzonder ingenomen met de plannen, die met de bouw ook echt vorm zullen krijgen. In de eerste week van maart gaat de bouw van start, dan zal er geheid worden. Op 9 maart zal de eerste paal worden geslagen in aanwezigheid van onder meer wethouder Ron van der Leck en de kinderen van de samenwerkingsschool.

  • Gemeente Smallingerland
  • UTILITEIT
  • Nieuwbouw
  • Duurzaam
  • Rottevalle