9
  • Talma Urk
  • WONEN
  • Urk

We bouwen op Urk op een postzegellocatie tussen bestaande bebouwing en drukke verkeerswegen. Transparant en helder omgevingsmanagement is belangrijk voor het binnenstedelijk zorgcentrum, dat wij voor Talma Urk realiseren. In dit mooie complex komen 24 zorgappartementen en 40 levensloopbestendige seniorenappartementen. De bouw vordert en verloopt mooi volgens planning. Wij hebben ons bouwplaatsmanagement goed op orde. En natuurlijk werken we volgens de pijlers van Bewuste Bouwers: omgeving, veilig, vakmensen, milieu en verzorgd!

  • Talma Urk
  • WONEN
  • Urk