9

Woonzorgcomplex de Hofstee, Urk

  • Talma Urk
  • WONEN
  • Urk

Voor zorgcentrum Talma Urk realiseren wij aan de Oslolaan op Urk een nieuw woon-zorgcomplex: De Hofstee. In dit complex komen 24 zorgappartementen en 40 levensloopbestendige seniorenappartementen. De bouw vordert en gaat mooi volgens planning. Inmiddels staan de eerste twee bouwlagen van de nieuwbouw er! Van buiten hebben we dus al heel wat in het zicht gebracht, maar ook binnen wordt druk gewerkt. Hier staan ook alweer de eerste binnenmuren, zodat je zo langzamerhand de verschillende ruimtes ziet ontstaan.

We bouwen hier op een postzegel, tussen bestaande bebouwing en wegen. Dat vraagt om extra aandacht voor de omgeving. Mede daarom zijn we voor dit project aangesloten bijĀ Bewuste Bouwers.

  • Talma Urk
  • WONEN
  • Urk