0

Op de Zernike Campus in Groningen bouwen wij het nieuwe hoofdkantoor met onderzoekslaboratorium en productieruimtes voor Polyganics. Voor een innovatief bedrijf als Polyganics is het belangrijk om de laatste ontwikkelingen op laboratoriumgebied mee te kunnen nemen in de nieuwbouw. Tegelijkertijd moet natuurlijk de gewenste opleverdatum gehaald worden. Als coördinerend aannemer zorgen wij voor de juiste balans en stellen we ons flexibel op. Dat is mede mogelijk doordat we voor dit greenfield-project tijdens de uitwerking van Technisch Ontwerp naar Uitvoeringsgereed Ontwerp een 3D-model hebben gemaakt. Hierin worden eventuele clashes tussen bouw, gebouwgebonden en laboratoriuminstallaties zichtbaar, zodat die opgelost kunnen worden voordat ze op de bouw tot problemen leiden. Mede hierdoor liggen we met de bouw goed op schema. De bouw is zover gevorderd dat de liftwanden zijn geplaatst en de beganegrondvloer erin ligt.