0
  • Gemeente Almere
  • UTILITEIT
  • Nieuwbouw
  • Almere

Voor de Almeerse Scholen Groep (ASG) en de gemeente Almere heeft Jorritsma Bouw basisschool ‘De Odyssee’ gerealiseerd. Ed Schippers, projectmanager namens de gemeente, was van meet af aan betrokken bij de totstandkoming van dit gebouw. Schippers begeleidde het gehele ontwerp- en bouwtraject tot en met oplevering en nazorg, inclusief de aanbesteding. Samen met de ASG stelde hij het Programma van Eisen op.

Het ontwerp
Drie bureaus werd gevraagd een ontwerp te maken; GAJ | VBW architecten won de selectie. Schippers: “De architect heeft de relatie tussen de vrij drukke wijk en een aansluitende parkzone gelegd in de uitstraling van het gebouw, door te kiezen voor verschillende kleuren groen met witte kaders, die de stammen van een berkenbos verbeelden. De ‘uitloopruimtes’ zijn zoveel mogelijk naar het park toe gericht. De kleuren sluiten goed aan bij de beleving van kinderen, zij voelen zich hier echt thuis. Het meest aansprekend is natuurlijk de grote glijbaan in het gebouw. Kinderen vinden die prachtig!”

Onderwijsconcept
Hoewel het gebouw geen integraal kindcentrum wordt genoemd, is het wel ontworpen vanuit die gedachte. In het flexibele ontwerp kunnen verkeersruimtes worden betrokken bij de onderwijsruimtes; e.e.a. wordt weergegeven in een ‘vlekkenplan’. Schippers: “Er zijn minimaal 8 grote vlekken, waarvan er altijd minimaal 2 met elkaar zijn verbonden; ze kunnen met schuifdeuren worden afgesloten zodat je ook per groep of individueel les kunt geven. Op alle niveaus is rekening gehouden met het onderwijsconcept.” De wens van het schoolbestuur dat elke vlek zijn eigen pantry zou krijgen, is gehonoreerd. Ook heeft de school een dakterras, opgezet in het kader van ‘het gezonde leren’, waarbij kinderen zo vroeg mogelijk leren over gezond leven en gezonde voeding. “Er is hier bijvoorbeeld fysiek ruimte geschept voor moestuintjes”, weet Schippers. “Kinderen krijgen les in de buitenlucht en er is ruimte om lekker te chillen.”

Goed product
“De school had al goede verbinding met de wijk en wilde die behouden. Vanuit hun wensen over hoe de school tot stand moest komen, is gekozen voor een traditionele EMVI-aanbesteding”, legt Schippers uit. Die aanbesteding werd gewonnen door Jorritsma Bouw. “We hebben onder meer gekeken naar de samenstelling van het bouwteam. Jorritsma scoorde goed in de communicatie, zowel naar gemeente en gebruiker als naar de omgeving. In combinatie met de prijs was dit de meest gunstige inschrijving.” Hij voegt eraan toe: “De bouwende partners zijn ook onze onderhoudspartners, we weten dat dit de komende jaren wel goed zit. Er is hier echt een goed product geleverd waar we trots op mogen zijn.” Vanuit de omgeving is gedurende het gehele bouwtraject geen enkele klacht vernomen.

Strakke regie
De ronde vormen van het gebouw zijn tot stand gekomen met prefab gevels, voorzien van gevelplaten. Schippers: “Technisch was dit wel een uitdaging, ook ten aanzien van het binnenklimaat. Met de BENG-berekeningen kwamen we er echter goed uit. We willen als gemeente wel naar energieneutrale objecten toe, maar omdat de voorbereiding al vier jaar eerder was gestart, bleek het beschikbare budget niet meer voldoende te zijn voor hetgeen wij wilden maken; de prijzen zijn erg gestegen.” De bouw is binnen het budget gerealiseerd. “We hebben strakke regie gevoerd, en gekozen voor ‘sober en doelmatig’, waarbij we meer- en minderwerk steeds goed hebben afgewogen. Verbetervoorstellen zijn op uitvoerdersniveau al beslecht, zodat er geen discussies ontstonden over dingen die echt niet konden. Er zijn optimalisaties geweest, maar vooral door dingen eenvoudiger te maken, of door onderdelen verder uit te engineeren. Zo moesten we voor de vloerbelasting van de buitenruimte – als onderdeel van een onderwijsruimte – 500 kg/m2 waarborgen, wat onder meer gevolgen had voor de hoofddraagconstructie. Dit was constructief wel meerwerk, maar kon budgetneutraal goed worden opgelost.”

Rapportcijfer
Schippers geeft een 8 als rapportcijfer voor het bouwproces. Als sterke punten noemt hij met name de manier waarop Jorritsma Bouw ons heeft betrokken bij de keuze voor alternatieven. “Vanwege het budget hebben we hier en daar moeten kiezen voor de second best oplossing, maar hoe Jorritsma dat georganiseerd heeft, is goed.” En ook wat betreft nazorg is hij tevreden: “Problemen worden direct verholpen, we weten elkaar te vinden.”

  • Gemeente Almere
  • UTILITEIT
  • Nieuwbouw
  • Almere