De onthulling van de impressie voor IKC Albertine Agnes

Vandaag is in Leeuwarden de impressie van de nieuwbouw voor IKC Albertine Agnes onthuld. In verband met corona gebeurde dit iets minder uitbundig dan normaal het geval zou zijn geweest. Maar in het bijzijn van 200 leerlingen en 25 teamleden van de school had deze dag toch een onverwacht feestelijk tintje! Een traktatie voor de schooljeugd ontbrak uiteraard niet. De officiële handeling werd gedaan door onderwijswethouder Hilde Tjeerdema van de gemeente Leeuwarden. Samen met enkele leerlingen van Dalton IKC Albertine Agnes heeft zij een grote ‘artist impression’ van het toekomstige IKC-gebouw onthuld. Zo kan het Valeriuskwartier zien hoe mooi de nieuwbouw aan de Euterpestraat gaat worden.

De impressies – het ontwerp is geïnspireerd op het werk van M.C. Escher – zijn te zien op vier plaatsen op en rondom het bouwterrein. Hier is inmiddels de oude school afgebroken en zitten alle heipalen voor de nieuwbouw al in de grond. IKC Albertina Agnes gaat onderdak bieden aan dagopvang, buitenschoolse opvang, speelleergroepen en basisschoolgroepen.