De palen in Woltersum zijn geslagen!

Het realiseren van vier bevingsbestendige woningen is een feit. Voor de vier levensloopbestendige woningen hebben we gekozen voor een roodoranje baksteen. Deze kleur sluit goed aan bij het Groninger rood dat in het straatbeeld van Woltersum en omstreken zo kenmerkend is. Aan de basis van de woningen ligt ons bouwconcept ‘Woning van ForMaat’: hierbij nemen we de wensen en eisen van bewoners en opdrachtgever mee in de planvorming en het eindproduct. Zo werken we aan woningen op maat met acceptabele woonlasten en een goed doordacht energieconcept. Op deze manier bouwen we ook in Woltersum aan woonkwaliteit met waarde. Dit Design & Buildproject realiseren we voor woningcorporatie Wierden en Borgen, samen met architect Van Manen Zwart en installatieadviseur Sijperda Hardy. Fijn dat we als maatschappelijk bouwer in Groningen een bijdrage kunnen leveren aan veilig en bevingsbestendig wonen.