10
  • Gemeente Smallingerland
  • UTILITEIT
  • Nieuwbouw
  • Duurzaam
  • Rottevalle

Bij de nieuwbouw van het MFC, die Jorritsma Bouw realiseert in Rottevalle (vlakbij Drachten), gaan ruwbouw en afbouw gedurende een paar weken gelijk op. Het werk buitenom is zo goed als afgerond. Nu de dakbedekking is aangebracht kunnen we ook binnen aan de slag. Hier komen metalstudwanden met gips. De afwerking bestaat uit platen die zorgen voor een natural look en goed passen bij de cradle-to-cradle-gedachte. Ook het dak is ontworpen vanuit het duurzaamheidsidee. Dit hellende dak wordt bekleed met sedum. We hebben er opstandjes op gemonteerd die zullen voorkomen dat de sedumlaag gaat schuiven. Een ander deel van het dak is gereserveerd voor in totaal 77 zonnepanelen.

Participatie vanuit het dorp
Een zestal dorpsbewoners is in de eerste week van de bouwvak op vrijwillige basis aan het werk geweest op de bouwplaats. Hierover zijn van tevoren uiteraard goede afspraken gemaakt. Uit het oogpunt van veiligheid hebben alle vrijwilligers vooraf een VCA-cursus gevolgd. Een van hen behaalde VOL-VCA en mocht dus als leidinggevende optreden. In die vakantieweek hebben zij voor de drie zolders van het gebouw de balklaag aangebracht en daarop de platen gelegd. Praktische én verantwoorde dorpsparticipatie waarvoor Jorritsma Bouw met plezier de ruimte en de kaders schept.

  • Gemeente Smallingerland
  • UTILITEIT
  • Nieuwbouw
  • Duurzaam
  • Rottevalle