0
  • Vion Food Group
  • INDUSTRIE, UTILITEIT
  • Nieuwbouw
  • Duurzaam
  • Leeuwarden

Zomer 2016 koos de internationale vleesproducent Vion Food Group voor Leeuwarden als nieuwe productielocatie voor haar slachterij. Wij realiseerden een BREEAM Good gebouw waarbij wij onze ervaring en kennis van de foodindustrie ten volle konden inzetten.

Bouwen voor de foodindustrie
Bouwen voor de voedingssector stelt specifieke eisen aan hygiëne. Bij de vleesverwerkende industrie wordt er veel gespoeld en gewassen. Als ervaren bouwer let Jorritsma Bouw bijvoorbeeld extra op afgeronde hoeken en worden ruimtes afgewerkt met coatings en sterke en schimmelresistente kitvoegen. We hebben hoogwaardige afwerkmaterialen gebruikt die bestand zijn tegen de omstandigheden van een slachterij.

Lean & mean
We werkten op basis van raakvlakkenmanagement: alle onderdelen en fases zijn zorgvuldig gepland en op elkaar afgestemd. Als bouwer hielden wij rekening met de procesinstallaties die in het gebouw moesten worden gebracht. Jorritsma Bouw verzorgde tijdens de bouw de gehele coördinatie; eventuele problemen werden kordaat opgelost. We zagen er zeer strak op toe dat de planning werd gevolgd. Daardoor, en dankzij een optimale voorbereiding kon de productielocatie tijdig in gebruik worden genomen.

Indeling van het gebouw
Het hoofdgebouw heeft een omvang van 125 meter lang en 65 meter breed en is 12 meter hoog. Op de verdiepingsvloeren zijn kantoren, kantine en kleedruimtes gelegen. De gehele begane grond wordt gebruikt voor het slachtproces, koelruimten en veehal.

De in het werk gestorte betonvloeren van de slachthal zijn monolithisch afgewerkt en voorzien van Margia Stone en Margia Graniet; deze vloeren zijn stroef, vloeistofdicht en intensief te reinigen.De wand- en plafondafwerking zijn gerealiseerd met sandwichpanelen voorzien van foodsafe coatings.

De procesinstallatie en de hangbanen voor de runderen zijn gekoppeld aan de hoofddraagconstructie. Opvallende is de glazen bezoekersgang in het slachthuis, waardoor je boven vanuit de gang van de fabriek de productieruimtes in kunt kijken. In de veehal is rekening gehouden met de leefomstandigheden van de dieren. Er zijn gietasfalt en rubbermortelvloeren in de veehal aangebracht om de dieren tot op het laatste moment comfort te bieden.

Op het binnenterrein is een aantal bijgebouwen gerealiseerd, waaronder een portiersloge, een wasplaats en een zuivering. Ook is er een betonnen tankenplaat gemaakt met daarop een influent tank voor de zuivering en een sprinklertank. Daarnaast is er voorzien in een chemicaliënplaats en een weegbrug. Het binnenterrein is gescheiden van de omgeving door een semitransparante wand. De betonnen platen zijn hier vloeistofdicht uitgevoerd.

Waterdicht
Omdat er gereinigd wordt met water onder hogedruk, tot 20 bar, moest alles waterdicht zijn. Van stopcontacten tot rookmelders. Volgens de voedsel- en warenwet mogen er bovendien geen installatiecomponenten, zoals beugels, worden gebruikt waarop water zou kunnen blijven staan. Voor onder meer de slachtlijn paste Jorritsma Bouw van tevoren de staalconstructie aan, zodat de installateur met behulp van kunststof beugeling en dito blokken leidingbanen kon creëren om zo een integraal aanzicht te krijgen. Veel techniek, zoals voedingsleidingen en dergelijke, is uit veiligheidsoverwegingen op de technische zolder gelegd. Hier ligt ook de techniek van de sprinklerinstallatie. Het kantoorgebouw en de fabrieksruimtes zijn volledig ingericht op voedselhygiëne met de daarbij geldende eisen.

Bewust en BREEAM bouwen
Jorritsma Bouw heeft gezorgd voor de BREEAM-creditering op ambitieniveau “Good”. Logistiek, materiaalkeuze, omgangsvormen op de bouwplaats voldeden allemaal aan de BREEAM-eisen. Het gebouw is met name qua isolatiewaarden zeer zuinig ontworpen. Duurzaamheid zit verder o.a. in de ledverlichting en in waterzuinige toiletreservoirs. De daken worden voorzien van zonnepanelen. De spoelreservoirs hebben een eigen zuivering en er zijn energie-efficiënte koelunits en verwarmingstoestellen geplaatst.

Jorritsma Bouw heeft het project aangemeld bij Bewuste Bouwers en werkte overeenkomstig de gedragscode van deze organisatie, die zich richt op omgeving, veilig, milieu, verzorgd en vakmensen. Bij de externe audit kwam de eindscore uit op een mooie 8,0.

  • Vion Food Group
  • INDUSTRIE, UTILITEIT
  • Nieuwbouw
  • Duurzaam
  • Leeuwarden