10

In het kader van de gemeentelijke herindeling zijn de gemeenten Franekeradeel, het Bildt, Menameradiel en vier dorpen van Littenseradiel samengevoegd tot de nieuwe gemeente Waadhoeke. Als werkplek voor de ambtenaren en het college van B&W is het voormalige gemeentekantoor van Franeker aangepast en uitgebreid. De uitdaging: het gemeentehuis moest gereed zijn voor op 1 januari 2018 de herindeling zijn beslag zou krijgen. Lees verder