0

Het droogdok van 112 meter lang, 21,5 meter breed en 8 meter diep is voor het grootste deel van staal, maar de vloer is van beton. De onderwatervloer is 1,15 meter dik en goed voor ruim 3200 kuub aan beton. Dit onderwaterbeton wordt op 22 en 23 maart in één doorlopende operatie gestort. Op de onderwatervloer wordt nog een constructieve vloer gemaakt met een dikte van 800 mm.

Groots
De benodigde hoeveelheid onderwaterbeton wordt geraamd op 3.200 m3. Voor dit onderdeel is totaal 992.000 kg cement (40 vrachtwagencombinaties), 540.000 liter water en 5.760 ton zand & grind (4 scheepsladingen) nodig!

Kwaliteitsborging
De snelheid en kwaliteit van de stort en mortel is geborgd door een samenwerking tussen betoncentrale LBC, Faber Betonpompen en Aquatech Diving. De hoofdopdrachtgevers willen een zo efficiënt mogelijke manier van storten en een kwaliteitsdienst die een continue bewaking heeft op de kwaliteit van de betonmortel. Om de kwaliteit vooraf te waarborgen heeft de betoncentrale proefmengsels gemaakt en deze getest op vloeimaat en trechtertijd. Deze proeven moeten meermaals worden gedaan en er moet rekening worden gehouden met de tijdsduur van het transport naar de bouwlocatie. Ook de aansturing van vulstof (cement en vliegas) is onderdeel van efficiënt storten. Het hydratatieproces van cement wordt hierdoor beïnvloed, zodat het dok sneller kan worden leeggepompt. Omdat het hier om natuurlijke grondstoffen gaat, zullen er veelvuldig proeven moeten worden gedaan om het mengsel te verfijnen, om verrassingen op het moment van levering te voorkomen.

Tijdsduur stort
De Leeuwarder Betoncentrale is in het weekend van 22-23 maart speciaal voor ons in bedrijf.  De centrale zal doorlopend volle betonmixers naar Makkum sturen. Een tweede centrale, Noppert Beton uit Sumar, staat stand-by om bij te schakelen mocht de eerste centrale stilvallen. Ook staan er reserve-betonwagens paraat voor het geval er één pech krijgt of oponthoud heeft. De stort mag namelijk niet onderbroken worden, want dat zou de waterdichtheid van de vloer in gevaar brengen.