0

Een mijlpaal van formaat! Zo kun je oplevering van de nieuwe dokhal en werkplaatsen op Strȃnwei 6 in Makkum gerust noemen. Ons werk zit erop en afgelopen maandag was de officiële overdracht aan De Vries Scheepsbouw. “Deze dag markeert de perfecte samenwerking tussen onze twee familiebedrijven”, aldus werfdirecteur Sijbrand de Vries. “De dokhal is in gebruik, wat een prestatie in korte tijd!” Een mooi compliment voor ons team en partners!

Ambitieus

De bouwwerkzaamheden startten in november 2018. De planning was ambitieus, maar haalbaar. Zowel Jorritsma als De Vries hadden er vertrouwen in. Mede dankzij de grote inzet en vakkundigheid van vele uitstekende bedrijven is de beoogde opleverdatum inderdaad gehaald. Precies een jaar later kunnen we de bouwkeet achter ons op slot doen.

Wie waren erbij?
Hoofdrolspelers bij het officiële moment van de oplevering waren de directieleden van Groep Koninklijke De Vries Scheepsbouw, werfdirecteur Sijbrand de Vries en de directieleden Hans Jorritsma en Lammert de Graaf van Jorritsma Bouw. Ook was er een aantal genodigden aanwezig die nauw bij de bouw betrokken zijn geweest. Zoals projectleider Evert van der Ploeg, hoofduitvoerder Feike Brouwer van Jorritsma Bouw en bouwcoördinator Bas Lamers van Kienhuis Bouwmanagement. Sijbrand de Vries roemt hun toewijding aan de enorme uitdaging van het afgelopen jaar. “Een man een man, een woord een woord. Alle partijen hebben de uiterste inspanning geleverd om dit voor elkaar te krijgen.” Een mooier compliment kan ons bedrijf niet krijgen. Het is precies wat ‘de bouw meester’ betekent!

Verhuizing
De nieuwe dokhal is in september al gaandeweg in gebruik genomen. Installatiebedrijf ITBB uit Heerenveen rondt in de nieuwe werkplaatsen het installatiewerk af. Begin volgend jaar verhuizen verschillende afdelingen naar hun spiksplinternieuwe stek. Ook wordt er dan nog uitgebreider stilgestaan bij de uitbreiding van de werf.