Een mooi artikel over ons project 129 appartementen Kaatsland

Onlangs verscheen Bouwen in het Noorden N94, met daarin een mooi artikel over ons project 129 appartementen Kaatsland in Sneek. De gebouwen C en D – respectievelijk 29 en 44 appartementen voor de sociale huur – realiseerden we in ketensamenwerking met Elkien. Ondanks de dreigende vertraging door de stikstofcrisis en de coronapandemie konden we toch een maand eerder opleveren dan beoogd. Hier werden de vele voordelen van een langdurige samenwerking eens te meer duidelijk. Arend Hoekstra van Elkien: “Je weet wat je aan elkaar hebt.” Architect Raban Haaijk van Bureau Bos: “Als je de bouwer direct aan tafel hebt, kun je snel schakelen.” Het is niet voor niets dat we met een goed gevoel op dit project terugkijken! Klik hier voor het volledige artikel