Eerst paal nieuw junior college Lauwers College Buitenpost

Woensdag 20 juni 2012 hebben twee leerlingen (Merel Molenbuur uit Veenwouden en Kevin Lania uit Pieterzijl) van klas 1 van het Lauwers College ons geholpen bij het draaien van de eerste paal van de nieuwbouw bij het schoolgebouw aan de Hoefslag in Buitenpost. Daarmee werd de start gemaakt van een bouwperiode die over ruim een jaar een prachtig schoolgebouw gaat opleveren.

Architect Frank Meijer van Klein architecten in Groningen, de ontwerper van de nieuwbouw, gaf een korte toelichting op het ontwerp. Hans Jansen, bestuurder van CSG Lauwers College, wees de aanwezigen op de mogelijkheden die de nieuwbouw biedt om gewenste ontwikkelingen in het onderwijs te kunnen uitvoeren. Verder bedankte de heer Jansen de buren van de school voor hun positieve medewerking en hun bereidheid om enige overlast tijdens de bouw te accepteren.