Eerste opnames renovatie Kloosterhof, Kloosterstraat en Kapelstraat Sneek

In Sneek gaat Elkien maar liefst 100 woningen verbeteren!

De woningen in de Kapelstraat, Kloosterstraat en Kloosterhof zijn onderdeel van het totale project van 100 woningen. Het werk wordt uitgevoerd in ketensamenwerking en is in voorbereiding door Talen Vastgoed uit Makkum en Jorritsma Bouw.

Wat is Woningverbetering?

De woningen van Elkien worden met regelmaat onderhouden om de woning in een goede conditie te houden. Dit is het Planmatig Onderhoud waarbij de woning in zijn oorspronkelijke staat blijft.

Maar bij woningverbetering wordt de kwaliteit van de woning verbeterd. De woning is dan op een goed niveau en kan ongeveer 25 jaar prima verhuurd worden. Vooral het verbeteren van de isolatie is belangrijk. Het streven is om een energie-index van 1,4 of lager te halen.

Welke werkzaamheden worden uitgevoerd?

Alle woningen worden eerst geïnspecteerd om daarna te bepalen welke werkzaamheden nodig zijn. Dit kan per woning of project verschillen. Hieronder ziet u een opsomming van maatregelen die mogelijk zijn:

  • Isoleren; dakisolatie, vloerisolatie, spouwisolatie en dubbele beglazing
  • Gevel herstel, voegwerk, reinigen en hydrofoberen
  • Kozijnen verbeteren of vervangen
  • Asbest (deels) verwijderen
  • Schilderwerk
  • Goten herstellen of vervangen
  • Rookmelders aanbrengen
  • Vervangen van keuken, douche en toilet
  • Klachten onderhoud

Op verzoek van de huurder wordt een centrale verwarmingsinstallatie aangebracht, dit is wel tegen huurverhoging. Bij het vervangen van de keuken, douche of toilet zijn er diverse keuzes mogelijk voor de bewoner.