10
  • ECOstyle
  • UTILITEIT
  • Nieuwbouw
  • Duurzaam
  • Oosterwolde

Op 4 maart is het Ecomunitypark in Oosterwolde officieel van start gegaan met het slaan van de eerste paal van de nieuwbouw kantoor en magazijn ECOstyle en is de ‘Ecomunitybox’ door de heren Konst, Oosterman, Zwart en studente Marjet Horst geopend.

Nieuwbouw ECOstyle

In het verlengde van de visie van ECOstyle speelt duurzaamheid en ecologie een belangrijke rol. Echter in een juiste balans gebracht met bruikbaarheid en betaalbaarheid. Het pand zal desalniettemin een bijzondere uitstraling krijgen. Zowel het kantoor als het magazijn zullen een BREEAM outstanding ***** certificaat verkrijgen, waarmee een aanzet is gedaan ten aanzien van de enorme duurzaamheids ambitie. Bij de materiaalkeuze wordt aandacht besteed aan het Cradle-to-cradle principe en de algehele duurzaamheid van gekozen (biobased) materialen. De gebouwen worden zelfvoorzienend op gebied van energie, zuivert haar eigen rioolwater en hergebruikt regenwater.

Onderwijs

TechnologieCentrum Noord-Nederland (TCNN) opent een buitenpost. TCNN zoekt naar innovatiebehoeftes bij het midden- en kleinbedrijf. Vervolgens worden de bedrijven gekoppeld aan studenten en docenten van hbo’s en de Rijksuniversiteit Groningen. Het kloppend hart van Ecomunitypark wordt het Ecomunity Center, waarvan de nu geopenende Ecomunitybox de voorloper is. Met ingang van 4 maart is de Ecomunitybox de plek waar MKB-bedrijven en kennisinstellingen tastbaar vorm gaan geven aan een intensieve samenwerking en waar ze aan de slag kunnen gaan met de ontwikkeling van nieuwe producten en diensten en de verbetering van bedrijfsprocessen.

Ecomunitypark

Ecomunitypark moet uitgroeien tot een werklandschap met een uitzonderlijke ruimtelijke kwaliteit waar bedrijven de kans wordt geboden zich te onderscheiden, inhoud te geven aan duurzaamheid en te werken in een hoogwaardige werkomgeving die bijdraagt aan het welzijn en de inzetbaarheid van mensen. Voor het onderwijs biedt Ecomunitypark de gelegenheid om in een bedrijfsmatige omgeving onderwijsdoelstellingen vorm en inhoud te geven. Bij Ecomunitypark is duurzaamheid geen toevoeging, maar het basisprincipe. Initiatiefnemer van het Ecomunitypark is Anne Jan Zwart van ECOstyle.

meer weten over de nieuwbouw, klik hier
Klik op de foto’s voor een vergroting
eerste paal EcoStyle 2 Officiele handelingen Ecomunitypark Oosterwolde 2 eerste paal EcoStyle 1

Officiele handelingen Ecomunitypark Oosterwolde Ecomunitybox Oosterwolde Overzicht Ecomunitypark Oosterwolde

Wilt u de video bekijken van de eerste paal, klik hier.

  • ECOstyle
  • UTILITEIT
  • Nieuwbouw
  • Duurzaam
  • Oosterwolde