Projecten

47 woningen, Dokkum

Opdrachtgever: Thus Wonen

En alweer hebben we een mooi project opgeleverd! De 47 woningen die we voor Thús Wonen in de Hoedemakerspolder in Dokkum hebben gerealiseerd, zijn overgedragen aan de woningcorporatie. We bouwden de woningen op basis van onze eigen woninglijn, Woningen van Formaat. Dit is een bijzonder flexibele, efficiënte en toekomstgerichte manier van bouwen. Zo konden we voor dit project binnen hetzelfde format zowel 26 levensloopbestendige woningen als 21 woningen voor één- en tweepersoonshuishoudens realiseren. Zonder grote bouwkundige ingrepen kunnen deze huizen in de toekomst worden aangepast aan veranderde wensen van opdrachtgever en/of bewoners.

Ontzorgen van de opdrachtgever en communicatie met de aanstaande bewoners stond bij deze opdracht centraal. We kijken terug op een zeer prettige samenwerking met Thús Wonen, de bewoners en onze ketenpartners. We wensen alle bewoners veel plezier met hun comfortabele en duurzame woningen.