Bevingsbestendig

In het gaswinningsgebied in Groningen is aardbevingsschade aan veel gebouwen helaas een gegeven. Gelukkig zijn de meeste schades goed te herstellen. De ervaren specialisten van Jorritsma Bouw Groningen kunnen uw aardbevingsschade herstellen en uw woning of bedrijfspand versterken. Wij organiseren de werkzaamheden zó dat u er zo weinig mogelijk hinder van ondervindt. We gebruiken bijvoorbeeld gereedschap met stofafzuiging die het grootste deel van het stof uit de lucht halen. Om het reststof op te vangen, dekken wij uw vloer, meubilair en straatwerk af.

Begeleiding van A tot Z
Om aardbevingsschade vergoed te krijgen, moet u een procedure doorlopen. Jorritsma Bouw kan u hierbij ondersteunen. Als u dat wilt, helpen we u met het invullen van het schadeformulier van het Centrum Veilig Wonen. Desgewenst kunnen wij aanwezig zijn bij de opname van de schade-expert.

Procedure
Schade aan uw woning of bedrijfspand als gevolg van aardbevingen moet u eerst melden bij Centrum Veilig Wonen. Dit kan op de volgende manieren:

  • Via het online schadeformulier op de website van Centrum Veilig Wonen:
  • Per brief gericht aan: Centrum Veilig Wonen, Postbus 45, 9900 AA Appingedam.
  • Via het gratis telefoonnummer: 0800 – 2896636. Het bewonerscontactcentrum is elke dag telefonisch bereikbaar van 08.00 uur tot 20.00 uur.

Wanneer Centrum Veilig Wonen uw schademelding heeft ontvangen, zorgen zij ervoor dat er een onafhankelijke expert bij u langskomt om de schade op te nemen. Van deze opname wordt een taxatierapport bevingsschade opgesteld. U ontvangt een kopie van dit rapport, inclusief een opgave van de door Centrum Veilig Wonen berekende herstelkosten.

Vervolgens bent u vrij een aannemer te kiezen die de herstelwerkzaamheden voor u kan uitvoeren. Jorritsma Bouw Groningen kan voor u gegarandeerd de (erkende) schade herstellen voor het bedrag dat aan u wordt uitgekeerd. U komt dus niet voor verrassingen te staan.

Heeft u schade en wilt u deze laten herstellen? Maak dan vrijblijvend een afspraak met Jorritsma Bouw Groningen.