Design en Build

Ontwerpen en bouwen, dat is de letterlijke vertaling van Design & Build (D&B). Achter deze twee woorden schuilt echter een geïntegreerde organisatievorm waarbij de verantwoordelijkheid voor ontwerp en uitvoering bij de opdrachtnemer ligt.

Integraal samenwerken, één aanspreekpunt
Jorritsma Bouw neemt graag de regie van een D&B-project in handen. LEAN werken is daarbij uitgangspunt. Daarmee verschaffen we klantwaarde, die vooral tot uitdrukking komt in het ontzorgen van de opdrachtgever. We stellen zorgvuldig een team samen dat in kan spelen op de wensen van de opdrachtgever. Zo’n team bestaat bijvoorbeeld uit één of meer architecten, adviseurs en installateurs. Met dit team werken we integraal samen. Voor de opdrachtgever is alleen Jorritsma Bouw het aanspreekpunt.

Kennis en creativiteit benutten
De opdrachtgever kan zijn essentiële punten vastleggen in een programma van eisen. Tegelijkertijd kan hij in de uitwerking optimaal de kennis en creativiteit van dit deskundige team benutten. Bij Design & Build volstaat één aanbesteding voor ontwerp en uitvoering. Het resultaat is een kwaliteitsproduct dat volledig is afgestemd op de wensen, doelstellingen en het budget van de opdrachtgever. We kunnen er bovendien een meerjarenonderhoudsplan (MJOP) in meenemen.

Systems engineering
Systems engineering (SE) is een manier om al deze informatie effectief en inzichtelijk te registreren. Het is een geïntegreerde proces- en administratie-ondersteunende tool die complexe raakvlakken inzichtelijk maakt voor de opdrachtgever. In de digitale omgeving worden alle wensen en eisen vanuit de programma’s van eisen opgeslagen en gekoppeld aan de verschillende gebouwdelen in BIM. Gedurende het hele proces kan er inzichtelijk gestuurd worden op de behoefte van de opdrachtgever en gebruiker. Deze werkmethode voorkomt miscommunicatie en zorgt voor samenhang tussen programma van eisen, verwachtingen en uitvoering.

DB(F)MO
Een Design, Build, Finance, Maintain & Operate contract (DBFMO) is een geïntegreerde contractvorm die een uitbreiding is op Design & Build. Naast ontwerp en bouw is de opdrachtnemer ook verantwoordelijk voor (soms) de financiering, het onderhoud en de exploitatie van een object. Jorritsma Bouw neemt – binnen vooraf gestelde randvoorwaarden – de verantwoordelijkheid voor het complete project. Afhankelijk van het contract zijn wij als opdrachtnemer na ontwerp en bouw (en financiering) nog enkele tientallen jaren verantwoordelijk voor het onderhoud.

Voordelen van D&B voor de opdrachtgever

  • De strategische visie op bouw en onderhoud garandeert maximaal rendement.
  • Planning van ontwerp, bouw en onderhoud zijn goed op elkaar af te stemmen. De bouw- en onderhoudskosten vallen daardoor doorgaans lager uit dan bij traditionele contractvormen.
  • Door de betere afstemming kunnen overdrachtsrisico’s beheerst worden. Dat betekent een kortere bouwtijd, lagere faalkosten en een scherpere prijs.
  • De opdrachtgever besteedt de totstandkoming van het project integraal uit, waardoor hij zich kan toeleggen op zijn kerntaken.
  • Alle onderdelen worden in één aanbesteding uitbesteed; er is één aanspreekpunt.

Design & Build is een manier van werken die de opdrachtgever aanzienlijk kan ontzorgen. Het is een werkwijze die Jorritsma Bouw op het lijf geschreven is.