Duurzaam

Werken met duurzame materialen, zorgen voor zo weinig mogelijk CO2-uitstoot, recyclen of zelfs upcyclen. Het zijn termen die in veel van onze bouwprojecten voorbijkomen. Geen loze kreten, want voor Jorritsma Bouw is milieuvriendelijk bouwen een van de speerpunten van het beleid. Wij zijn lid van de Dutch Green Building Council. We zijn ISO 14001 gecertificeerd en in staat een BREEAM-NL-gebouw op te leveren. We proberen waar het kan te werken volgens de Cradle-to-Cradle-visie. Steeds vaker bouwen wij woningen en bedrijfspanden die volledig energieneutraal zijn. Bij elk project formuleren wij in overleg met de opdrachtgever een duurzaamheidsambitie. Omdat we bewust willen bouwen met zorg voor onze omgeving, leggen we de lat hoog.

BREEAM
De afkorting BREEAM staat voor ‘Building Research Establishment Environmental Assessment Method’. Voor een BREEAM-NL-certificaat wordt een nieuw gebouw beoordeeld op negen duurzaamheidscategorieën die elk zijn ingedeeld in credits. De score op deze credits bepaalt het niveau van het certificaat dat de Dutch Green Building Council (DGBC) afgeeft. BREEAM kan ook worden toegepast om bestaande gebouwen te verbeteren. Met BREEAM-In-Use kan de duurzaamheidprestatie van een bestaand gebouw worden gemonitord op drie onderdelen: gebouw, beheer en gebruik. Op www.breeam.nl vindt u uitgebreide informatie.

Bij Jorritsma Bouw hebben meerdere medewerkers de Expert-training gevolgd. Het BREEAM-principe is zo veelomvattend dat een integrale aanpak noodzakelijk is. Wij ontwikkelden hiervoor een protocol. Dit maakt het mogelijk om vast te leggen welke middelen en activiteiten er nodig zijn om aan de eisen van het certificaat te voldoen. Er ontstaat een efficiënte en controleerbare informatiestroom. De BREEAM-experts van Jorritsma Bouw zijn verantwoordelijk voor de aan te leveren credits. Zij toetsen bewijstukken en hebben een adviserende rol. Ze zullen stelselmatig terugkoppelen naar de opdrachtgever en bouwpartners om de vereiste credits te halen.

Cradle-to-cradle
Cradle to Cradle (C2C) betekent letterlijk ‘van wieg tot wieg’. C2C houdt in dat alle gebruikte materialen biologisch afbreekbaar zijn of dat zij na hun levenscyclus weer hergebruikt kunnen worden, zonder kwaliteitsverlies of restproducten. Werken volgens deze visie betekent dat we niet alleen bezig zijn met ‘minder vervuilen’. Het gaat verder: je kunt werkelijk iets verbeteren, iets toevoegen of laten groeien. Zodat er voor onze kindskinderen ook nog een toekomst is weggelegd.

Het milieumanagementsysteem van Jorritsma Bouw is ISO 14001 gecertificeerd. We voeren een proactief milieubeleid. Negatieve milieueffecten die voortvloeien uit onze bedrijfsactiviteiten proberen we zoveel mogelijk te beperken:

  • We werken met de CO2-prestatieladder. Zo proberen wij met elkaar de CO2-uitstoot van onze eigen organisatie terug te dringen. We kijken elk jaar of we nog een stap verder kunnen.
  • Jorritsma bouwt met verantwoord FSC®-hout, gebruikt materiaal met een hoge isolatiewaarde en stimuleert het gebruik van innovatieve bouwmaterialen met een milieuvriendelijk karakter.
  • We adviseren op het gebied van duurzaamheid. Per project wordt in overleg met alle partijen bekeken hoe we zo duurzaam mogelijk kunnen bouwen.
  • Op elke bouwplaats geldt ons duurzaamheidsbeleid. Alle medewerkers zijn hiervan op de hoogte. Zo sorteren en recyclen we onder andere het afval en steken we energie in duurzame digitalisering.

Energieneutraal bouwen
Als bewuste bouwer heeft Jorritsma Bouw zich toegelegd op energieneutraal bouwen. Met de ‘Energie Nul Woning’ combineren we een gezond leefklimaat met lage energielasten. Een slim ontwerp, de optimale oriëntatie en de toepassing van duurzame energiebronnen maken zo’n woning bijzonder energiezuinig. Door het toepassen van grote glasoppervlakten aan de zonzijde van de woning heb je in de winter profijt van passieve warmte. Om ’s zomers die warmte juist buiten te houden, zijn de woningen voorzien van zonwering of een overstek.

Door de uitstekende isolatie en de hoge mate van luchtdichtheid verliest de woning weinig warmte. De binnentemperatuur is vrijwel constant, koudeval is nagenoeg uitgesloten. Een hoog wooncomfort is daardoor gegarandeerd. Een warmte-terugwinsysteem zorgt voor optimale ventilatie en hergebruik van warmte.

Een ‘Energie Nul Woning’ kan naar wens worden uitgerust met PV-panelen of zonnecollectoren, drievoudig glas en/of een warmtepomp. Afhankelijk van de gekozen voorziening(en) is energie van het openbare net vrijwel niet meer nodig. Dat is niet alleen erg goed voor het milieu, maar ook voor de portemonnee.

Circulair Friesland
Circulair Friesland is een samenwerkingsverband tussen bedrijven, gemeenten, provincie, kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties in Friesland. Jorritsma Bouw heeft zich aangesloten bij dit initiatief. Met elkaar willen wij ons actief inzetten om Friesland versneld circulair en duurzaam te organiseren. In een circulaire economie worden kringlopen gesloten. Afval is geen afval meer, maar komt terug in nieuwe producten of dient als energiebron. Elders op onze website leest u meer over Circulair Friesland.