Engineering

Jorritsma Bouw heeft ruime ervaring met eenvoudige en complexe engineering. We zorgen steeds voor een technisch solide en financieel haalbare constructie. Bij een engineeringstraject nemen wij de verantwoording voor het complete engineeringspakket.

Integrale samenwerking
We zetten in op integrale (lean) samenwerking tussen alle betrokken partijen. Voor onze opdrachtgever is Jorritsma Bouw het enige aanspreekpunt. Ontwerp, materialisatie en bouwsysteem bepalen we in overleg met de opdrachtgever. In eigen huis werken we de constructie uit en maken we de tekeningen. We denken in een vroeg stadium mee en delen onze kennis en ervaring. Dat leidt tot efficiëntere ontwerpen en reductie van stichtings- en uiteindelijke gebruikerskosten. Een meerjarenonderhoudsplan (MJOP) behoort tot de mogelijkheden. We zorgen voor een kwaliteitsproduct dat volledig is afgestemd op wensen, doelstellingen en budget van opdrachtgevers.

Interfacemanagement
Jorritsma Bouw bouwt al meer dan dertig jaar engineeringsprojecten, voor diverse industriële opdrachtgevers. Bouwen voor deze sector stelt bijzondere eisen, bijvoorbeeld op het gebied van veiligheid. Wij beschikken over alle benodigde certificaten.  We nemen de strenge voorschriften op het gebied van de hygiëne in de voedings- en zuivelindustrie in acht. We werken geregeld samen met partijen die net als wij hun sporen in de industriële bouw verdiend hebben. De toepassing van interfacemanagement speelt een essentiële rol. Daarbij gaat het om de beheersing van de raakvlakken van bouw en procesinstallatie. Gedegen interfacemanagement verkleint de kans op risico’s zoals extra kosten, vertraging en prestatieverlies.

Controle en afstemming
Engineering kent bouwkundige, constructieve en installatietechnische componenten. Alle drie worden volledig uitgewerkt in werktekeningen, waardoor voor iedereen ruimtelijk inzicht wordt gecreëerd. Vervolgens controleren wij met grote zorgvuldigheid alle onderdelen en vindt afstemming plaats. De tekeningen dienen als basis voor vergunningsaanvragen. En voor de technische aansturing van onderaannemers en leveranciers. Tijdens de engineeringsfase wordt het gehele logistieke traject in kaart gebracht. Zodat materialen precies op tijd aangeleverd kunnen worden.