Slim bouwen

Door de veranderende markt krijgen wij als aannemer meer verantwoordelijkheden bij bouwprojecten. Waar opdrachtgevers vroeger tot in detail plannen uitwerkten, beperken zij zich tegenwoordig tot planvorming, conditionering en afspraken met de omgeving. Projecten worden meer en meer integraal aanbesteed als Design & Build, Design & Construct en Design Build Maintain en Operate op basis van UAV-gc. De complexiteit van deze nieuwe contractvormen vergroten de noodzaak om nog meer gestructureerd te werken.

Een van de meest efficiënte moderne bouwmethodieken is BIM, het Bouw Informatie Model. BIM ondersteunt tijdens de gehele levensduur van het gebouw (en daarna) ontwerp, realisatie, onderhoud, facilitymanagement, assetmanagement en reconstructies. In dit model worden integraal naast geometrische informatie ook bijvoorbeeld materiaal, gewicht, capaciteit, prijs en fabricaat in een 3D-model opgeslagen. Uit BIM kunnen ook 2D-tekeningen worden gegenereerd.

Clash detectie
Een van de grote voordelen is de zgn. clash detectie. In een 3D-gebouwmodel werken tegelijkertijd verschillende partijen. Zij kunnen onafhankelijk van elkaar een onderdeel of oplossing ontwikkelen. Het risico bestaat dat dit botst met een constructief element dat door een andere partij is bedacht.

Beheersing van proces en productie
De informatie die wordt bijeengebracht in het model, is blijvend aan het gebouw verbonden. Deze rust dus niet alleen bij personen. Ook planning en productie zijn te koppelen aan het model, evenals een MJOP (meerjarenonderhoudsplan). BIM leidt tot een betere beheersing van het proces en de productie. Het biedt verregaande prefabricagemogelijkheden en bovendien de mogelijkheid van just in time leveren op de bouwplaats.

BIM
Daarom heeft Jorritsma Bouw BIM omarmd. De bouwmethodiek brengt bijzondere klantwaarde met zich mee: we kunnen vroegtijdig situaties visualiseren (ook in 3D) en deze inzichtelijk maken. Door de transparante manier van werken weet je van elkaar wat je in het bouwproject doet. Het uitwisselen en delen van informatie naar alle bouwpartijen is eenvoudig, eenduidig en betrouwbaar. Met deze verregaande samenwerking kunnen we de faalkosten van een bouwproject aanzienlijk reduceren. ‘BIM-men’ ontzorgt bovendien de opdrachtgever. Kortom: met BIM wordt er beter, efficiënter, transparanter, economisch voordeliger en sneller gebouwd. En zonder verrassingen achteraf. Om die reden zijn wij aangesloten bij het BIM loket.

Heldere communicatie
Duidelijke communicatie tussen de opdrachtgever en Jorritsma Bouw is daarin essentieel. De opdrachtgever moet de vraag duidelijk omschrijven, Jorritsma Bouw moet zorgvuldig ontwerpen, de technische oplossingen verifiëren en valideren, en de kwaliteit van het werk waarborgen. Ook leggen wij uitgangspunten en afspraken ten aanzien van de omgeving vast.

Systems engineering
Systems engineering (SE) is een manier om al deze informatie effectief en inzichtelijk te registreren. Het is een geïntegreerde proces- en administratie-ondersteunende tool die complexe raakvlakken inzichtelijk maakt voor de opdrachtgever. In de digitale omgeving worden alle wensen en eisen vanuit de programma’s van eisen opgeslagen en gekoppeld aan de verschillende gebouwdelen in BIM. Gedurende het hele proces kan er inzichtelijk gestuurd worden op de behoefte van de opdrachtgever en gebruiker. Deze werkmethode voorkomt miscommunicatie en zorgt voor samenhang tussen programma van eisen, verwachtingen en uitvoering.

LEAN
Bij Jorritsma Bouw werken we met een geïntegreerde werkmethodiek. Lean bouwen is daar een onderdeel van. De lean-methode is een vorm van werken die veel voordelen biedt voor onze klanten. We richten onze werkprocessen zodanig in dat we bouwprojecten met zo weinig mogelijk verkwisting kunnen realiseren. Daar hoort onder andere bij dat we met onze co-makers alle bouwactiviteiten zorgvuldig afstemmen en dat er regelmatig planningsoverleg plaatsvindt.

Kwaliteit
Door lean te bouwen zorgen we voor een betere klantwaarde. Die vertaalt zich in onder meer in kwaliteit omdat we in één keer goed bouwen, waardoor er minder opleverpunten zijn. We bereiken hierdoor sneller een beter eindresultaat. Eventuele fouten pakken we direct bij de bron aan. Het leidt tot een grotere tevredenheid van zowel onze klant als onze medewerkers.

Lagere bouwkosten, kortere bouwtijd
We gaan ver in onze ketensamenwerking. We plannen gezamenlijk met onze bouwpartners en stellen samen de begroting op. We bouwen in één keer goed. Zo halen we een eindresultaat waarbij bouw- en onderhoudskosten lager uitvallen. We stemmen onze eigen werkzaamheden en die van onze co-makers op elkaar af. Waar mogelijk voeren we ze gelijktijdig uit in plaats van na elkaar. We zorgen voor een opgeruimde en geordende bouwplaats. Onze manier van werken is doordacht daadkrachtig. Dit alles zorgt ervoor dat de bouwtijd kan worden verkort.

Resultaatgericht Samenwerken (RGS)
Voor de opdrachtgever heeft RGS als voordeel dat je ‘meer met minder’ kunt realiseren. We sturen op kosten en kwaliteit en er is beter grip op het proces. Ook het schrijven van diverse scenario’s en het maken van weloverwogen keuzes hoort hierbij. De communicatie berust op een transparante en open omgang met opdrachtgever, partners en onderaannemers. Steeds vaker maken we daarbij gebruik van de digitale app ED Controls. Hiermee kunnen we actiepunten goed inzichtelijk maken. Als ergens iets moet gebeuren, maken we een foto en leggen we de positie vast op de plattegrond. De foto gaat met een bericht naar de partij die het af moet handelen. Deze meldt op zijn beurt wanneer een punt is afgehandeld. Zo weet iedereen precies wat er wáár moet gebeuren en heeft ook de opdrachtgever inzicht in het proces.