9

In opdracht van Elkien werkt Jorritsma Bouw in Leeuwarden aan het wijkvernieuwingsproject Schieringen. Een omvangrijke klus, die we in nauwe samenwerking met onze ketenpartner Bouwgroep Dijkstra Draisma hebben opgepakt. Binnen onze opdracht valt ook het aanleggen van de infrastructuur en een meerjarenonderhoudsplan.

Oplevering fase 2
Het project is opgedeeld in drie fases, waarvan – geheel volgens planning – de eerste twee zijn afgerond. In de afgelopen periode zijn 14 van de 58 grondgebonden woningen opgeleverd. Ook de bewoners van de 63 appartementen in het elf verdieping tellende flatgebouw kunnen hun sleutels in ontvangst nemen.

Start fase 3
Voor de derde fase is begin december het sloopwerk afgerond. Aansluitend boren we de warmtebronnen voor de laatste 29 appartementen. Deze maken deel uit van een flat van vier verdiepingen. Voor dit gebouw starten we begin volgend jaar met het heiwerk. We zullen hier een ander bouwsysteem toepassen dan bij de hoge flat. Daar hebben we ‘getunneld’, waarmee we de bouwsnelheid aanzienlijk konden verhogen. Dit lagere gebouw bestaat uit prefabwanden en schilvloeren (ook wel bekistingsplaatvloeren). Deze vloer wordt in het werk gestort en bestaat uit een schil van zes à zeven centimeter, met daarin wapening en leidingwerk; er komt een druklaag op van circa tweeëntwintig centimeter.

Bewoners ontzorgen
Voordat we konden beginnen met de tweede fase, moest de eerste fase helemaal zijn afgerond. De bewoners van de te slopen woningen konden toen verhuizen naar de nieuwe woningen. Bij de overgang van fase twee naar fase drie lag er iets minder druk op de verhuisplanning. Een deel van de bewoners was al verhuisd. Voor de resterende bewoners konden we heel vlot tijdelijk onderdak regelen in een naburige flat. Deze wordt grotendeels bewoond door Carex-huurders, een verhuurder die zich richt op anti-kraakbewoning. We hebben de huurders in goede samenwerking met Elkien zoveel mogelijk ontzorgd. Met elk van hen is een gesprek geweest om te kijken welke hulp ze nodig hadden. De bewoners konden volstaan met het inpakken van wat kleine spullen. Hun inrichting hebben we een-op-een laten verhuizen door een verhuisbedrijf.