0
  • Wageningen Bioveterinary Research Lelystad
  • INDUSTRIE, UTILITEIT
  • Nieuwbouw
  • Lelystad

Dit voorjaar is Jorritsma Bouw van start gegaan met de nieuwbouw voor het Wageningen Bioveterinary Research. Deze nieuwbouw bestaat uit een gebouw met kantoren en laboratoria.

Boorpalen
De bouwput is ontgraven en de boorpalen zijn de grond ingegaan. Na uitharding zijn deze palen allemaal akoestisch doorgemeten op sterkte en eventuele breuk; alle palen zijn goedgekeurd. Daarna zijn de palen op hoogte afgehakt, zijn er funderingssleuven gegraven en hebben we de bekisting aangebracht. Tijdens het ontgraven kwamen er oude drainages tevoorschijn. Om te voorkomen dat er lekwater uit deze oude buizen in de bouwput blijft staan, hebben we extra drainages gelegd.

Fasering
De fundering wordt in drie delen gestort; het oppervlak (ca. 1500 m2) is te groot om het in één keer te doen. De bekisting die we in de eerste fase gebruiken, kunnen we in de volgende fases hergebruiken. Door die fasering kan de installateur alvast beginnen met zijn aandeel in de werkzaamheden. Zo houden we de voortgang er goed in.

Kruipruimte
We creëren een kruipruimte van circa een meter hoog, daarop komt een kanaalplaatvloer die wordt voorzien van een druklaag. Dit is een extra laag bestaande uit een wapeningsnet en zes centimeter beton, die zorgt voor extra draagkracht van de vloer en die er een geheel van maakt.

  • Wageningen Bioveterinary Research Lelystad
  • INDUSTRIE, UTILITEIT
  • Nieuwbouw
  • Lelystad