10
  • Gemeente De Fryske Marren
  • UTILITEIT
  • Nieuwbouw
  • Lemmer

Voor gemeente De Fryske Marren realiseert Jorritsma Bouw in Lemmer op industrieterrein De Lemsterhoek een nieuwe gemeentewerf. Deze vervangt de bestaande gemeentewerven in Balk en Lemmer. De werf is straks de werkplek van ongeveer vijftig medewerkers van de gemeentelijke buitendienst. Het hoofdgebouw krijgt twee verdiepingen, samen circa elf meter hoog. In dit gebouw komen personeelsruimten, kantoren, werkplaatsen, alsmede een wasplaats en stalling voor de diverse voertuigen. De overkappingen voor materieel, pekel en strooizout worden wat lager.

Gasloos en energiezuinig
Tijdens de bouw is besloten het installatieconcept aan te passen. De gemeentewerf wordt nu gasloos gebouwd. In het hoofdgebouw worden individuele ruimtes met een VRF-systeem (een ‘variable refrigerant flow’) zowel verwarmd als gekoeld. Dit systeem is te vergelijken met een koelkast en is zeer energiezuinig. De benodigde elektriciteit is afkomstig van een kleine 160 zonnepanelen die op de golfplaten dakvlakken van de werf worden geplaatst. De gebouwen worden uitgerust met ledverlichting. De werf kan zo grotendeels voorzien in zijn eigen energiebehoefte.

Oplevering
De oplevering zal iets later plaatsvinden dan voorzien. Dat komt voor een deel door het slechte weer tijdens de bouwperiode. Het heeft ook te maken met de oplopende levertijden van bouwmaterialen – onder meer de hsb-wanden, omdat leveranciers de vraag niet aankunnen. Samen met de opdrachtgever zorgen we voor een oplossing om de verhuizing van de werven naar de nieuwe locatie zo snel mogelijk te laten plaatsvinden. Mocht de noodzaak zich voordoen, dan maken wij in onze bouwkeet graag ruimte voor de buitendienstmedewerkers.

  • Gemeente De Fryske Marren
  • UTILITEIT
  • Nieuwbouw
  • Lemmer