9

Voor onze ketenpartner Elkien en Stichting Philadelphia Zorg realiseren we aan het Kaatsland in Sneek gefaseerd 129 appartementen. Gebouw A en B – twee van de vier gebouwen – zijn opgeleverd! Het zijn all electric (dus gasloze) appartementen waarbij de duurzaamheidslat hoog ligt. Omdat we vaste ketenpartner zijn, hebben we veel ruimte om optimalisaties te onderzoeken en door te voeren. Zo hebben we bij dit project samen met de opdrachtgevers een optimaal energieconcept uitgedacht. Daarmee krijgen de bewoners veel comfort, terwijl hun energielasten laag blijven. We wensen de toekomstige bewoners alvast een goede toekomst in hun nieuwe appartement.