0

Voor hogeschool Windesheim in Zwolle verzorgden wij samen met Engie de engineering en realisatie van ‘gebouw A’. Tijdens het grootste deel van de werkzaamheden bleef de school in gebruik. We hebben dit bij project dan ook extra ingezet op veiligheid en communicatie.

Lichtplanken
Tijdens de afbouwfase hebben we de binnenzijde van de gevels afgetimmerd en van vensterbanken voorzien. We maakten daarnaast een lichtplankconstructie: een soort witte ‘vensterbank’ die op veertig centimeter vanaf het plafond tegen de gevel is gemonteerd. De plank weerkaatst het daglicht via het plafond en zorgt zo voor extra lichtinval. Een duurzame manier om het daglicht optimaal te benutten.

BaOpt
Het gebouw is voorzien van een BaOpt-systeem, een slim ventilatiesysteem dat verbetering van het binnenklimaat in gebouwen combineert met een energiebesparing van minstens 25%. Het zorgt voor een stille, onvoelbare stroming met een menging van binnenlucht en frisse buitenlucht. Met op iedere hoogte een gelijke temperatuur, waardoor het comfortabel is voor de gebruikers van de ruimtes. Voor een optimale werking moet gebouw onder een bepaalde druk worden houden. We hebben daarom het gebouw zeer luchtdicht afgewerkt.

Oplevering
Het project is officieel opgeleverd, een feestelijke opening volgt later. Bij de oplevering hebben we gebruik gemaakt van ED Controls. Ook tijdens het project hebben we dit ingezet. Deze app biedt de mogelijkheid om met opdrachtgever en co-workers op interactieve wijze met elkaar in contact te staan. Eventuele actiepunten kunnen snel en efficiënt worden uitgezet bij de verantwoordelijke partij. Het digitale systeem draagt bij aan een open en transparante communicatie.

Aanvullende opdracht
Bij de oplevering resteerden enkele punten die we nog zullen afhandelen. Dat doen we zo efficiënt mogelijk door ze te combineren met de aanvullende opdracht die we hebben gekregen. Die opdracht betreft het uitvoeren van het stucwerk aan de buitengevel. Alles bij elkaar zullen we nog een week of zes nodig hebben alvorens we de bouwplaats in Zwolle opgeruimd kunnen achterlaten.