10

Jorritsma Bouw heeft voor de nieuwe fusiegemeente Waadhoeke een verbouwing en uitbreiding van het gemeentehuis in Franeker gerealiseerd. Wij zijn samen met het bouwteam – architect Van Manen en Zwart, installatieadviseur Sijperda-Hardy en installateur Van der Weerd – op 8 december aanwezig bij de overdracht van het gebouw. Omdat de gemeente Waadhoeke nu nog niet bestaat, zette waarnemend burgemeester Eduard van Zuijlen van de huidige gemeente Franekeradeel zijn handtekening onder het opleveringsrapport. Na een rondgang door het gebouw en de officiële overdracht werd dit bijzondere moment gevierd met een hapje en een drankje. De uitvoerder bedankte iedereen voor de samenwerking en overhandigde aan de burgemeester een gouden hamer. Door deze tijdige oplevering kan de fusiegemeente vanaf de eerste werkdag in het nieuwe jaar met de hele organisatie in één gebouw worden gehuisvest.