‘Gewoon’ een kop koffie gedronken

Bewonersconsulent Wiep Bijlsma en uitvoerder Foppe van der Velde hebben afgelopen week met de bewoners van 37 woningen en met ons projectteam en onze ketenpartners ‘gewoon’ een kop koffie gedronken. Een mooie gelegenheid om te praten over wensen en verwachtingen en over het verloop van de werkzaamheden voor het project in Bolsward. Het is niet niks als je huurder bent van een woning die deel uitmaakt van zo’n project, voor sommige bewoners is het zeer aangrijpend. Daar houden we rekening mee door zoveel mogelijk de overlast te beperken. En we besteden veel aandacht aan de bewonerscommunicatie. Dat onze inspanningen niet tevergeefs zijn, blijkt uit de reactie van twee bewoners en door de positieve speech van een bewoner. Een mooi project waarbij we als ketenpartner samen met Talen Vastgoedonderhoud, Van der Sluis technische bedrijven, Stucbouw, Glasconstruct en Tegelzetbedrijf Riemersma de kwaliteit van de woning en de persoonlijke leefbaarheid hebben vergroot. Een nieuwe stap in onze Ketensamenwerking 2.0 met Elkien.