9

14 woningen Oldegalileën, Leeuwarden

In opdracht van Le Clercq Planontwikkeling start Jorritsma Bouw in het voorjaar van 2017 met de bouw van veertien woningen in de wijk Oldegalileën in Leeuwarden. Deze huurwoningen zijn bestemd voor woningcorporatie Elkien en zullen eind 2017 worden opgeleverd.

De woningen maken deel uit van een nieuwbouwplan van in totaal 32 woningen; de overige achttien woningen zullen door derden worden gerealiseerd. Het bouwterrein is niet erg groot; de woningen die Jorritsma Bouw gaat realiseren (blok 2 en 3) bevinden zich midden op dat terrein. Daarom zullen we met onze collega-bouwers afstemmen over hoe we deze beperkte ruimte optimaal en efficiënt kunnen benutten.

De veertien huurwoningen worden in bouwteamverband gerealiseerd. De woningen worden ‘gebouwgebonden energieneutraal’, met een EPC van 0. Wij voerden eerder projecten uit voor plantontwikkelaar Le Clercq, die ons deze opdracht op basis van de bestaande relatie onderhands gunde. Het team bestaat verder uit TWA Architecten en installateur Breman Drachten.