9
  • Stichting Rendant
  • WONEN
  • Nieuwbouw
  • Heerenveen

De bouw van Heerenhage in Heerenveen voor Stichting Rendant vordert gestaag. De balkons zijn geplaatst, de uiteindelijke vorm wordt steeds meer zichtbaar. De 126 appartementen in dit gebouw zijn bestemd voor zelfstandig wonende senioren. Het gaat om vervangende nieuwbouw. Rendant krijgt hiermee een woon-zorggebouw dat helemaal voldoet aan de hedendaagse eisen. Dat geldt niet allen voor de woon-zorgvraag, maar ook voor kwaliteit, duurzaamheid, betaalbaarheid en comfort. Samen met onze bouwpartners werken we aan een gebouw waar het goed en betaalbaar wonen is voor iedereen.

  • Stichting Rendant
  • WONEN
  • Nieuwbouw
  • Heerenveen