10
  • Alfa Accountants en Adviseurs
  • UTILITEIT
  • Nieuwbouw
  • Bouwteam, Duurzaam
  • Leeuwarden

Duurzaamheid draait in de kern om langdurig presteren. Gebouwen gaan over het algemeen lang mee, maar presteren ze ook lang genoeg? Verandering van wensen, eisen, functie, regelgeving of techniek, maar ook mode en – in overdrachtelijke zin – normen, kunnen aanleiding zijn voor verbouwen of slopen van bestaande gebouwen. Onze gedachte is: stop energie in een generieke kwaliteit, maak gebouwen zó goed dat aan sloop of demontage niet eens gedacht wordt. Een goed gebouw beweegt letterlijk mee, tot in lengte van jaren.

Om te kunnen anticiperen op gebruiksmogelijkheden over 20 tot 50 jaar kijken we al in de ontwerpfase naar aanpasbaarheid en uitbreidingsmogelijkheden. De positie van een gebouw op een terrein kan een wezenlijk verschil maken voor toekomstige gebruiksmogelijkheden van het gebouw, maar ook voor die van het terrein zelf.

Functioneel denken zit in onze genen, we houden niet van nonsens. Wij bouwen liever kleiner en slimmer dan groot en simpel. Dat kan door te denken in multifunctioneel gebruik, door uitgekookte logistiek. Duurzaamheid zit in modulair denken, industrieel denken, het simpel in elkaar te zetten zijn. We kiezen liever voor prefabriceren onder ideale omstandigheden dan, heel romantisch, ambachtelijk in weer en wind op de steiger.

We zetten ons in volle overtuiging in om gebouwen te realiseren waar het prettig werken, wonen of verblijven is. Gebouwen die minimaal onderhoud vergen omdat er materialen gebruikt worden die puur zijn en onafgewerkt kunnen blijven.

Door van de eerste schets tot aan de laatste details intensief samen te werken in een team, moeten en kunnen bouwfouten worden voorkomen. Het herstellen van fouten, gemaakt tijdens de voorbereiding of de uitvoering, gaat immers gepaard met hoge kosten en extra materiaalgebruik. Dat zet de duurzaamheidsambities onder druk.

Vanaf het prille begin heeft Alfa Accountants & Adviseurs gesteld dat hun nieuwbouwplannen aan de hoogst haalbare duurzaamheidsnormen zouden moeten voldoen. Het was een interessant en leerzaam proces. We hebben veel vertrouwen gekregen in de integrale en brede onderbouwing die aan de ‘puntentelling’ van Breeam-NL ten grondslag ligt. Als architect zelf kun je nauwelijks hard maken dat de toepassing van bepaalde materialen bijdraagt aan duurzaam bouwen. Dat kan alleen op basis van zorgvuldige afwegingen gebaseerd op dito onderzoek. Breeam-NL is een goede beoordelingsmethode om de duurzaamheidsprestatie van gebouwen te bepalen.

Dit ontwerp voor Alfa Accountants & Adviseurs was teamsport, met een multidisciplinair team met opdrachtgever, diverse adviseurs en uitvoerende partijen in de basis, die integraal al vanaf de voorbereidingsfase aan hetzelfde doel werkten: een passend, hoogwaardig, duurzaam en betaalbaar gebouw. Hier is een pareltje ontstaan en daar mogen we met z’n allen trots op zijn.

 

  • Alfa Accountants en Adviseurs
  • UTILITEIT
  • Nieuwbouw
  • Bouwteam, Duurzaam
  • Leeuwarden