0

Update productielocatie Hochwald, Bolsward

Voor Hochwald Foods Nederland b.v. in Bolsward zette Jorritsma Bouw een masterplan op voor bouwwerkzaamheden die de komende 4 á 5 jaren moeten plaatsvinden. De bouwwerkzaamheden in de zuivelindustrie voor het ‘ready-to-drink’-project in het eerste jaar zijn opgedeeld in vier fases. Daarvan is fase A een uitbreiding van tanklokaal 4.

Werkzaamheden
De uitbreiding, voor een tank met een diameter van 4,5 meter, is gerealiseerd op een plek wat eerst een gedeelte magazijn was. Vanwege tijdsdruk was er te weinig tijd om de bedrijfsvloer meteen te kunnen realiseren, het storten en afwerken van de vloer zou te lang duren. Daarom is hier een oplossing, in de vorm van een betonklip, op bedacht. Deze betonklip is ter ondersteuning onder de betonvloer gestort. De bestaande ruimte is hiervoor iets uitgegraven zodat er een betondikte van zo’n 30 cm kon komen. De tank is op verlengde poten (door middel van ophoogbuizen) gezet, waardoor er ruimte overbleef voor de uiteindelijke constructievloer. De constructievloer is later gestort, gevlinderd en ligt hoger dan de bedrijfsvloer.

Going on concern
Vanwege de tijdsdruk moest dit project snel en veilig gerealiseerd worden. Bij een fabriek als Hochwald is het van groot belang dat het productieproces in de fabriek gewoon verder kan gaan zonder dat dit stilgelegd hoeft te worden. Daarom hebben we hier rekening mee gehouden door middel van een luchtdicht en schoon stofschot. Er werd alleen achter dit stofschot gewerkt. Zo kon er veilig worden gewerkt en werd de hygiëne gewaarborgd.

Veilig bouwen voor de zuivelindustrie
De fabriek is continu in beweging. Vooral op de plaats van het tanklokaal wordt er veel met heftrucks gereden. De veiligheid voor zowel de medewerkers als de bouwers bewaren is daarom erg van belang. Daarom zijn er rond het werkgebied stootbuffers als afbakening neergezet en werd er dagelijks met de leidinggevende van Hochwald afgestemd wat de stand van zaken was.