10
  • Alfa Accountants en Adviseurs
  • UTILITEIT
  • Nieuwbouw
  • Bouwteam, Duurzaam
  • Leeuwarden

Het schiet goed op met het nieuwe gebouw voor Alfa Accountants en Adviseurs. Over een maand of vier staat aan de Lynbaan in Leeuwarden weer een bijzonder duurzaam gebouw. Duurzaam in de breedste zin van het woord. We bouwen volgens de richtlijnen van BREEAM Outstanding, het hoogst haalbare duurzaamheidsniveau. Om deze BREEAM-ambitie te verwezenlijken, werken we integraal samen met onze co-workers en in fijne harmonie met Alfa accountants. We vinden het plezierig én een eer om in een sfeer van openheid en vertrouwen het gemeenschappelijke doel te halen: een zeer duurzaam gebouw waar het voor de medewerkers van Alfa prettig werken en goed toeven is.

BREEAM Outstanding
BREEAM wordt beheerd en ontwikkeld door de Dutch Green Building Council. BREEAM Nieuwbouw en Renovatie is in Nederland hét keurmerk om nieuwbouwprojecten en grootschalige renovaties te beoordelen op hun duurzaamheidsprestaties. Bij ‘duurzaam’ denk je al gauw aan dingen als energieneutraal of circulair bouwen. Maar bij dit internationaal erkende keurmerk gaat om veel meer dan alleen het energieverbruik en hergebruik. Voor het BREEAM-certificaat wordt een gebouw tijdens de bouw beoordeeld op negen categorieën: management, gezondheid, energie, transport, water, materialen, afval, landgebruik en ecologie en vervuiling. Deze categorieën hebben voor de score elk hun eigen weging, die uiteindelijk uitmondt in een totaalscore. Outstanding is daarbij het hoogst haalbare niveau. En daar gaan we voor!

Duurzaamheidsambitie
Als je bouwt volgens de BREEAM-criteria, gaat de total cost of ownership aanzienlijk omlaag. Het traject is bovendien een antwoord op de visie op duurzaamheid die wij, onze opdrachtgever en bouwpartners allen onderschrijven. Ook bij Jorritsma Bouw zijn we er al jaren van doordrongen dat duurzaam bouwen – ook in de utiliteitsbouw – een belangrijk thema is voor de korte en langere termijn. Bij de aanbesteding voor dit project hebben we de focus gelegd op energiebesparing, hergebruik, exploitatie en een flexibele planning. Een deel van de duurzaamheidsambitie realiseren we als bouwteam vanuit het installatiewerk. Zoals het hergebruik van regenwater voor het spoelen van toiletten en de toepassing van zonnepanelen, warmtepompen en ledverlichting. Maar we gaan verder, bijvoorbeeld door gebruik te maken van circulair beton. Waar mogelijk werken we met lokale onderaannemers en leveranciers, om zodoende onze collectieve CO2-footprint zo klein mogelijk te houden.

Ook de inrichting en het verantwoord beheren van onze bouwplaats is een BREEAM-criterium. We hebben de bouwplaats aangemeld bij Bewuste Bouwers. We werken volgens hun pijlers: omgeving, bewust, veilig, milieubewust en vakmensen. Stichting Bewuste Bouwers formuleert heldere uitgangspunten en doet ook anonieme audits, naast de bouwplaatscontroles die we zelf uitvoeren. De audit die onlangs is uitgevoerd, leverde een mooi rapportcijfer op: we kregen een 8 als gemiddeld score, en daar zijn we trots op! Zo maken we inzichtelijk dat we bouwen op een veilige, duurzame en omgevingsbewuste wijze. We werken waar dat kan met gecertificeerde materialen, voorkomen verspilling en laten ons afval recyclen of op verantwoorde wijze afvoeren.

Lean
We werken op een prettige wijze integraal samen met onze co-workers en met Alfa. Al in het voortraject hebben we met het ontwerpteam volop ingezet om optimalisaties door te voeren. Tijdens het bouwproces geeft onze lean planning stevige handvatten. Door raakvlakken op elkaar te leggen en clashes te signaleren, zorgen we voor een soepel verlopend bouwproces. Elk aspect van de bouw komt zodoende optimaal tot zijn recht, wat zich vertaalt in het behalen van de benodigde BREEAM-credits. We vinden het prettig én een eer om in een sfeer van openheid en vertrouwen het gemeenschappelijke doel te halen: een zeer duurzaam gebouw en een prettige werkomgeving voor de medewerkers van Alfa.

  • Alfa Accountants en Adviseurs
  • UTILITEIT
  • Nieuwbouw
  • Bouwteam, Duurzaam
  • Leeuwarden