0

Station Oudeschip, Eemshaven

  • Omexom
  • INDUSTRIE
  • Nieuwbouw
  • Eemshaven

In de Eemshaven hebben we de werkzaamheden ten behoeve van de aanpassing van het hoogspanningsstation Oudeschip afgerond. Voor opdrachtgever Omexom verzorgde Jorritsma Bouw een aantal bouwkundige onderdelen van deze operatie. Daarmee is er weer een schakeltje klaar in de nieuwe 380 kV-hoogspanningsverbinding van netbeheerder TenneT tussen de Eemshaven en Vierverlaten (gem. Groningen). Deze vervangt de bestaande 220 kV-verbinding Eemshaven-Vierverlaten en zorgt voor een forse toename van de transportcapaciteit van elektriciteit. Mede dankzij een zeer zorgvuldige voorbereiding en met veel aandacht voor veiligheid en kwaliteit hebben we dit bijzondere project binnen planning en budget opgeleverd.

  • Omexom
  • INDUSTRIE
  • Nieuwbouw
  • Eemshaven