Projecten

43 woningen De Bouwen, Drachten

Opdrachtgever: WoonFriesland, Grou

Jorritsma Bouw realiseert 43 woningen aan De Bouwen in Drachten. We ontwikkelen zelf zes koopwoningen en bouwen 37 sociale huurwoningen voor WoonFriesland. Het hoogste punt is bereikt, bij bijna alle woningen ligt het dak erop. We leveren de huurwoningen op in februari en de koopwoningen in maart 2018. Door een LEAN dagplanning en goede onderlinge communicatie werken we snel en efficiënt. De werkzaamheden zijn in een treintje achter elkaar gepland.

Energiezuinig
We zorgen ervoor dat we bij alle woningen onder de energieprestatiecoëfficiënt (EPC) van 0,4 blijven. We bouwen luchtdicht door de kozijnen vanaf de buitenkant goed af te dichten. Daarnaast zijn de woningen optimaal geïsoleerd en voorzien van zonnepanelen. We bouwen traditioneel; het skelet bestaat uit kanaalplaatvloeren en de dragende wanden zijn van kalkzandsteen. Niet alle woningen worden exact hetzelfde. We bouwen drie woningblokken met plat dak. De andere woningen krijgen een puntdak.

Bouwen in bestaande wijk
We bouwen de woningen in een bestaande wijk. In goed overleg met de gemeente hebben we een duidelijk plan gemaakt voor de bouwplaatsinrichting en de veiligheid. Zo hebben we bijvoorbeeld één straat in gebruik als bouwplaats. We werken volgens de pijlers van Bewuste Bouwers: bewust, veilig, milieu, verzorgd en sociaal.