0
  • Gemeente Almere
  • UTILITEIT
  • Nieuwbouw
  • Almere

In opdracht van de Gemeente Almere en de Almeerse Scholen Groep wordt aan het Boreasplein in het Homeruskwartier, Almere Poort hard gewerkt aan de bouw van het nieuwe schoolgebouw voor de basisschool Odyssee.
Afgelopen week is, ondanks de crisis, het hoogste punt bereikt. Om dit voor de bouw belangrijke moment te markeren, is hier even bij stil gestaan en is de vlag van Odyssee in de top gehangen. Onze vaklieden hebben, rekening houdend met de veiligheid, wat lekkers gekregen.

We gaan de komende maanden op dezelfde wijze en met hetzelfde enthousiasme de school verder afbouwen, zodat de leerlingen nog voor het einde van het jaar naar hun nieuwe school kunnen. Het ontwerp van de school biedt naar verwachting voldoende flexibiliteit, zodat ook in de 1,5 meter maatschappij passend onderwijs kan worden geboden. Odyssee is een basisschool waar betekenisvol leren centraal staat. Dit betekent dat lesstof aansluit bij de beleveniswereld van het kind, en dat het kind de lesstof meteen kan toepassen.

  • Gemeente Almere
  • UTILITEIT
  • Nieuwbouw
  • Almere