10
  • Gemeente Smallingerland
  • UTILITEIT
  • Nieuwbouw
  • Duurzaam
  • Rottevalle

De bouw van het MFC in Rottevalle voor de gemeente Smallingerland ligt goed op schema. We hebben het hoogste punt bereikt. Het is een cradle-to-cradle project en dat stelt o.a. bepaalde eisen aan de materialen die we gebruiken. Bij C2C moeten die materialen aan het eind van de levensfase van het gebouw voor iets anders kunnen worden hergebruikt of kunnen worden gerecycled.

C2C-heien
Al bij het heien speelde het C2C-verhaal. In deze omgeving – vlak naast een monumentale kerk – was het toepassen van boorpalen wellicht een stuk zorgelozer geweest omdat hierbij minder trillingen ontstaan. Vanwege het duurzaamheidsprincipe is echter gekozen voor heipalen. Deze zouden later weer kunnen worden hergebruikt, wat bij boorpalen niet mogelijk is. Het heien was voor omwonenden wel een puntje van zorg. We konden die zorg wegnemen tijdens een omwonendenavond. Tijdens het heien heeft een onafhankelijk bedrijf continu gemonitord. Het ging goed. Na alle 61 palen is er geen enkele trillingsscheur ontstaan.

C2C-staalconstructie
Voor de fundering is 60 m3 beton gestort. Daarop een staalconstructie, waarmee we 19 mei het hoogste punt hebben bereikt. Ook hier weer het C2C-principe: het staal kan gedemonteerd worden. De constructie hebben we op de begane grond gestabiliseerd met een aantal prefab betonwanden. Op de verdieping hebben we houtskelet stabiliteitswanden toegepast. Deze zijn constructief sterker dan normale houtskeletwanden en houden ook de bovenverdieping stabiel. Tussen de staalconstructie worden later ook houtskelet binnenwanden geplaatst.

C2C-vloeren
Ook de vloeren zijn geleverd volgens het C2C-idee: VBI leverde de vloeren van de begane grond en de eerste verdieping. Vooraf is contractueel vastgelegd dat het bedrijf – bij eventuele sloop van het MFC – de vloeren zal demonteren en terugnemen.

Betrokkenheid van het dorp
Met MFC wordt een gebouw ‘van het dorp zelf’; er is een grote betrokkenheid bij de voorbereiding en de uitvoering van het MFC. Daar komen we in deze fase aan tegemoet door een aantal activiteiten te organiseren. In week 22 is er een excursie op de bouwplaats voor de schoolkinderen van het dorp. Op 4 juni mogen alle dorpsbewoners langskomen tijdens de kijkmorgen. En op 8 juli zijn er festiviteiten rond het leggen van de eerste steen. Het wordt echt een gebouw van het hele dorp.

  • Gemeente Smallingerland
  • UTILITEIT
  • Nieuwbouw
  • Duurzaam
  • Rottevalle