Expertise

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nunc tristique lacus rutrum justo pretium semper. Mauris mi est, tincidunt eget vestibulum at, porttitor nec velit. Donec posuere sed nisl nec consequat. Curabitur condimentum elit quis nisl scelerisque, in rhoncus enim vulputate. Orci varius natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus

Duurzaamheid en circulariteit zijn voor Jorritsma Bouw belangrijke thema’s. Als aannemer dragen wij daaraan bij door de focus te leggen op energiebesparing, hergebruik, exploitatie en het vergroten van het adaptief vermogen in de toekomstbestendigheid. Bij onze duurzaamheidsinspanningen staat steeds de gebruiker centraal. Betaalbaarheid en een gezond leef- en werkklimaat zijn ons uitgangspunt.

Bewuste keuzes

Wij brengen onze expertise bij voorkeur al in tijdens de ontwerpfase, als er nog ruimte is om keuzes te maken in duurzaam productgebruik. We fungeren graag als sparringpartner bij het vinden van duurzaamheidsoplossingen in relatie tot de total cost of ownership. Zo voegen we al waarde toe voordat de feitelijke bouw begint. Onze kracht schuilt in het out-of-the-box denken en samenwerking, essentiële ingrediënten om optimale resultaten te behalen.

BREEAM-NL

BREEAM is een methode om bouwprojecten te beoordelen op hun duurzaamheidsprestatie. Die prestatie wordt gewaardeerd met een gebouwcertificaat. Afhankelijk van de inspanningen is de waardering hoger. BREEAM In-Use maakt het mogelijk om de duurzaamheidsprestatie van een bestaand gebouw te monitoren op de onderdelen gebouw, beheer en gebruik. Zie www.breeam.nl voor uitgebreide informatie.

De complexe BREEAM-methode maakt een integrale aanpak noodzakelijk. Wij ontwikkelden daarom een protocol. Hiermee leggen wij vast welke middelen en activiteiten nodig zijn om aan de BREEAM-eisen van te voldoen. Onze BREEAM-experts toetsen bewijstukken en hebben een adviserende rol. Zij zullen stelselmatig terugkoppelen naar de opdrachtgever en bouwpartners om de vereiste credits voor het gewenste duurzaamheidscertificaat te halen. Bouwen volgens BREEAM levert gezonde, energiezuinige en toekomstbestendige gebouwen op en verlaagt de TCO. Het biedt tevens fiscale voordelen en mogelijkheden voor duurzaamheidssubsidies.

Matrix

Bij de zoektocht naar realistische circulaire en duurzaamheidskansen werken onze experts met een matrix voor biobased of circulaire producten. Naast de MPG (MilieuPrestatie Gebouwen) en circulariteitscores kijken zij ook naar de impact op het bouwproces, toepasbaarheid, onderhoud en garanties. En ook naar optimalisaties binnen het taakstellend budget. We kunnen tevens ondersteunen in het maken van een Wearthy waardescan, bedoeld om de MPG-waarde te optimaliseren.

Eurofins Food & Feed Testing, Heerenveen

Laboratorium Polyganics, Groningen

Proactief milieubeleid

We voeren een proactief milieubeleid en werken vanuit een ISO 14001 gecertificeerd milieumanagementsysteem. Negatieve milieueffecten die voortvloeien uit onze bedrijfsactiviteiten beperken we zoveel mogelijk:

  • We bouwen met verantwoord, duurzaam hout, bijvoorbeeld PEFC en FSC. We gebruiken materialen met hoge isolatiewaarden en stimuleren het gebruik van innovatieve, milieuvriendelijke bouwmaterialen.
  • Per project formuleren we in overleg met alle partijen een duurzaamheidsambitie.
  • Op al onze bouwplaatsen wordt gewerkt volgens ons duurzaamheidsbeleid. We sorteren en recyclen onder andere het afval en steken energie in duurzame digitalisering.

Cradle-to-Cradle

Waar dat kan werken we volgens de Cradle-to-Cradle-visie. Daarbij gebruiken we materialen die biologisch afbreekbaar zijn of die na de levenscyclus van een gebouw weer zonder kwaliteitsverlies kunnen worden hergebruikt. Bij C2C gaat het niet alleen om ‘minder vervuilen’. Het gaat er ook om dat je werkelijk iets kunt verbeteren of toevoegen, zodat er voor onze kindskinderen ook nog een toekomst is weggelegd.

 Circulair Friesland

Jorritsma Bouw is aangesloten bij Circulair Friesland, een samenwerkingsverband tussen bedrijven, gemeenten, provincie, kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties in Friesland. Samen willen wij ons actief inzetten om Friesland versneld circulair en duurzaam te organiseren.